OVAK kvalita pitné vody pro Ostravu

Pozadí hlavičky stránky
2:12 OVAK kvalita pitné vody pro Ostravu

Pitná voda je prostřednictvím akreditovaných Hydroanalytických laboratoří společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. kontrolována na všech čerpacích stanicích a úpravně, na důležitých strategických místech jako jsou vodojemy a místech, kde OVAK vodu přebírá s četností minimálně jedenkrát až dvakrát měsíčně. Voda je také sledována přímo u spotřebitele, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných, v počtu vzorků téměř 3 000 ročně. Součástí péče o kvalitu vody je údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů. Tyto činnosti jsou zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou. Jednou z tradičních vodohospodářských staveb jsou vodojemy, které slouží především k akumulaci vody a vyrovnání rozdílů mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů a k zajištění potřebného tlaku ve vodovodní síti. Ty hladnovské, které tvoří jednu z dominant Ostravy jsou v lokalitě Ostravy největší a pocházejí z 80tých let minulého století.

Další videa z kategorie Reportáže

Zobrazit vše

Kategorie Poznej OVAK

Zobrazit vše

Kategorie Hledej pramen vody

Zobrazit vše