Kanalizační síť

Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek | Vývoz a čištění žump, septiků a jímek | Nabídka hromadného svozu odpadních vod z jímek, žump a septiků | Monitoring kanalizační sítě | Měření odpadních vod | Deratizace | Úřední měření průtoku

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zajišťuje odkanalizování Ostravy, včetně oprav a údržby kanalizace pro veřejnou potřebu – jednotných nebo splaškových a v některých lokalitách dokonce i dešťových kanalizací. Na tyto kanalizace jsou napojeny kanalizační přípojky, vedlejší kanalizační řady nebo celé areálové kanalizace. Nabízíme jejich řádné pročistění, popřípadě i zrevidování a zjištění skutečné příčiny problémů včetně návrhů na odstranění (vyčištění, bezvýkopová oprava, rekonstrukce, apod.).

 

Upozornění:

Zaměstnanci a vozidla OVAK a.s. jsou zřetelně označení firemním logem a názvem společnosti. Zaměstnanci jsou vybaveni zaměstnaneckými průkazy - jejich pravost lze ověřit na Personálním odd. OVAK a.s. na tel.: 597 475 116 nebo zákaznické lince tel.: 848 100 700, příp. i mimo běžnou pracovní dobu na dispečinku - zelená linka - tel.: 800 202 700.

Veškeré námi prováděné práce, uvedené níže, se hradí až na základě námi zaslané přehledné faktury, NIKDY NE V HOTOVOSTI na místě!!!

 

Vysvětlení některých základních pojmů:

 

Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek 

Máte problémy s odváděním odpadních vod?

Volejte nepřetržitou službu dispečinku 597 475 711, 596 241 228, 800 202 700, společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., který na místě provede prošetření. V případě, že je závada na kanalizaci pro veřejnou potřebu (ve správě OVAK a.s.) , zajistíme její odstranění na náklady OVAK a.s.

Disponujeme profesionálními komunálními kombinovanými tlakosacími kanalizačními vozidly s recyklací od špičkového výrobce, Lichtenštejnské společnosti KAISER AG. Nejnovější přírůstkem našeho vozového parku je od roku 2021 typ Aquastar IV, na podvozku MAN TGS 35.480 8x8 BB. Jeho technickými přednostmi jsou zejména výkony jeho vysokotlakého čerpadla KDU 148 (průtok čistící vody až 500 l/min) a vodookružného vakuového čerpadla (vývěvy) KWP 4000i (výkon 4000 m3/h), délka tlakových hadic (5/4´´) 160 m, (1/2´´) - 40 m a v neposlední řadě jeho propracovaný jednostupňový systém recyklace „RotoMax“, který umožňuje celodenní nasazení vozidla při čištění bez nutnosti přerušit práci pro nedostatek vody a systémem zpětného oplachu recyklačního síta. Díky využití systému recyklace je zajištěno flexibilnější využití vozidla pro čištění kanalizace, při kterém dochází k úsporám technologické vody a pohonných hmot, čímž se snaží společnost přispívat ke zmírnění dopadů a zlepšení životního prostředí v našem regionu. Dále rovněž vzhledem k agresivnějším vlastnostem odpadních vod v našem regionu, je důležité zmínit, že celá nádrž vozidla je vyrobena v nerezovém provedení, což je od roku 2012 u našich vozidel standardní provedení.​​​

Na sklonku roku 2018 byl pořízen malý kanalizační vůz s recyklací, KAISER City Cycler (na fotografii vlevo). Jedná se o první kanalizační vozidlo svého druhu v České republice. Vozidlo se svým technickým vybavením přibližuje výše uvedenému vozidlu AQUASTAR IV, nicméně jeho jedinečnost spočívá především v malých rozměrech a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu. Vozidlo bylo vyrobeno u renomovaného výrobce v Lichtenštejnsku a jeho hodnota je více než 9 miliónů korun bez DPH.

 

Našimi vozidly provádíme čištění kanalizačních přípojek (profily DN 100 - DN 250) a také větších kanalizačních řadů (profily DN 250 - DN 1500) 

K čištění využíváme moderní kombinované vozy, včetně vozidel s recyklací čistícího média (vody), s výkony vysokotlakých čerpadel až 544 l/min, tlakem až 200 bar a výkony vakuového čerpadla až 4 000 m3/ hod.

Výjezdy našich vozidel zajišťujeme i mimo pracovní dobu (20:00 - 06:00 hod. + víkendy a svátky), avšak jako havarijní službu s vyšší cenou.

Výjezd vozidel je omezen, příp. zcela znemožněn při nepříznivých klimatických podmínkách - mrazy pod cca - 4°C. Realizace čištění při těchto teplotách je vždy individuální, dle konkrétních podmínek.

Cena běžných prací se obecně skládá z těchto ceníkových položek:

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo v Po - Pá od 7:00 do 14.00 hod. na tel. čísle 597 475 411, 597 475 431, 597 475 450 nebo e-mailem na pojeta.jan@ovak.cz. V e-mailu uveďte požadovanou službu, adresu místa výkonu a telefonní číslo pro zpětný kontakt pracovníkem OVAK a.s.

Poznámky: 

 

Vývoz a čištění žump, septiků a jímek (lapačů tuků nebo olejů, DČOV)

Vysvětlení základních pojmů:

V rámci námi nabízené služby - Vývoz žumpy nebo septiku a jiných jímek (lapačů tuků nebo olejů, DČOV) je účtováno pouze skutečně vyčerpané množství - m3, případně položka Čištění odpadních vod ze septiků a žump (v m3), a to v případě, že zákazník není plátcem stočného (zákazník neplatí stočné Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s.) a příp. položky Výkon tlakového vozu (vysokotlakého čerpadla) a množství spotřebované technologické vody (v m3), v případě, že obsah jímky je tužší konzistence a je nutno ho naředit - rozstříkat, tak aby ho bylo možno odčerpat.

Běžný vývoz žumpy nebo septiku a jiných jímek (lapačů tuků nebo olejů, DČOV) - služba je sestavena z těchto položek:

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo v Po - Pá od 7:00 do 14.00 hod. na tel. číslech 597 475 411, 597 475 434 a 725 881 970 případně e-mailem na tsiligkaridis.janis@ovak.cz. V e-mailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace vývozu pracovníkem OVAK a.s.

Poznámky: 

Kdy se provádí čištění žumpy nebo septiku?

Čištění se provádí v případě, že žumpy, septiky nebo jímky nebyly čištěny dlouhou dobu a jsou zaneseny různými nečistotami, jako jsou bahno, kaly nebo písek. O způsobu vyčištění se rozhoduje přímo na místě.

V případě ručního čištění je účtována položka Montážní práce.

V návaznosti na změnu legislativy - novelu vodního zákona č. 254/2012 Sb. o vodách, § 38, odst. 8, platnou od 1.1.2019, je u nás standardem vydání Dokladu o předání a převzetí (likvidaci) vyčerpaných odpadních vod.

 

Nabídka hromadného vývozu odpadních vod z jímek, žump a septiků

V rámci dostupnosti služby a ochrany životního prostředí nabízí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zvýhodněný odvoz splaškových vod. Výhoda spočívá v systematickém svozu, který v sobě zahrnuje maximálně využité kapacity vozidel a snížení ujetých kilometrů v rámci dopravy odpadních vod na stáčecí místa. Díky těmto optimalizacím v rámci hromadného svozu lze nabídnout zvýhodněnou cenu, která je navíc díky snaze o maximální zjednodušení fakturace a plateb účtována pouze za počet m3 odvezených odpadních vod. Využití této služby je optimální při velikosti jednotlivé jímky do 6 m3, v opačném případě doporučujeme realizaci vývozu v rámci standardního režimu.

Hromadné svozy jsou nabízeny pro lokality Polanka nad Odrou a Svinov, Plesná, Krásné Pole, Michálkovice, Proskovice a Nová Ves vždy v pravidelných termínech pro danou lokalitu, které jsou vyhlášeny prostřednictvím propagačních letáků.

Podmínky realizace této služby:

Od 01.01.2023 dochází k aktualizaci ceny služby hromadných vývozů.

Dovolujeme si zejména upozornit na navýšení ceny u všech čerpaných objemů .

Uvedené ceny jsou vztaženy vždy k počtu m3. Minimální účtované množství je 1 m3. Čerpání odpadních vod přesahující kapacitu vozidla je vždy účtováno jako samostatné čerpání. Rozdělení čerpaného objemu tak závisí na kapacitě vozidla a velikosti jímky:

Množství čerpaných koncentrovaných odpadních vod Cena celkem v Kč bez 10% DPH*
1 m3 1 201,-
2 m3 1 326,-
3 m3 1 451,-
4 m3 1 576,-
5 m3 1 623,-
6 m3 1 890,-
7 m3 2 157,-
8 m3 2 423,-
9 m3 2 690,-
10 m3 2 957,-

Poznámka*: V ceně není zahrnuta ceníková položka „Čištění odpadních vod ze septiků a žump“, která je účtována neplátcům stočného za každý m3 (zákazník neplatí stočné Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s.). 

Čerpání odpadních vod přesahující kapacitu vozidla je vždy účtováno jako samostatné čerpání. Rozdělení čerpaného objemu tak závisí na kapacitě vozidla a velikosti jímky.

Minimální rozsah poptávek pro realizaci hromadného svozu je 6 zákazníků a zároveň 35 m3 v jednom termínu. Poptávku hromadných svozů je možno provést nejpozději 5 pracovních dnů před termínem provedení. O naplnění termínu a přibližném času vývozu budete telefonicky informování zástupcem společnosti a to nejpozději 3 pracovní dny před samotnou realizací hromadného svozu. Při nenaplnění minimálních kapacit budete telefonicky informování o změně termínu. Smlouva na provedení hromadného svozu a případně dalších požadovaných služeb bude uzavřena v den a na místě vývozu.

Při použití sacích hadic v délce nad 25 metrů celkové délky, bude účtován manipulační poplatek 0,25 h ceníkové položky Montážní práce.

V případě zjištění, že konzistence čerpaných koncertovaných odpadních vod v jímce neumožňuje jejich řádné odčerpání (rozhoduje zaměstnanec OVAK a.s. provádějící dané práce) a je nutné jejich naředění a rozstříkání vodou pod tlakem, budou účtovány položky ceníku: Výkon tlakového vozu k výkonu odvádění a čištění odpadních vod (mimo budovu), vodné pro ostatní odběratele a stočné pro ostatní odběratele. Druhou variantou pokud zákazník požaduje naředění a rozstříkání výhradně ze strany objednatele, kdy po dobu takovéto činnosti bude účtován prostoj - ceníková položka Výkon sacího vozu – mimo čerpání žump, septiků a jiných jímek (mimo budovu).

Platbu neprovádíte v hotovosti na místě, ale na základě vystavené faktury bankovním převodem nebo na pokladně v sídle naší společnosti. V případě požadavku na čištění jímek a přípojek tlakovou vodou nebo provedení kamerové prohlídky, budou tyto služby fakturovány dle aktuálního ceníku OVAK a.s.

Aktuální platné termíny hromadných svozů (HS jsou organizovány pouze v pracovní dny):

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo v Po - Pá od 7:00 do 14:00 hod. na tel. číslech 597 475 411, 597 475 434 a 725 881 970 případně e-mailem na tsiligkaridis.janis@ovak.cz. V e-mailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.

Termín hromadného svozu v uvedené lokalitě je neměnný, samostatné vývozy odpadních vod mimo hromadné svozy lze na výše uvedených kontaktech objednat v rámci běžných služeb a cen OVAK a.s.

Tato poptávka není návrhem smlouvy a není pro OVAK a.s. závazná. Požadované služby budou ze strany OVAK a.s. poskytnuty až na základě řádně uzavřené smlouvy, ke kterému dojde na místě realizace prací.

V návaznosti na změnu legislativy - novelu vodního zákona č. 254/2012 Sb. o vodách, § 38, odst. 8, platnou od 1.1.2019, je u nás standardem vydání Dokladu o předání a převzetí (likvidaci) vyčerpaných odpadních vod.

Čerpání, převoz a likvidace kapalných nebezpečných látek – věcí (ADR)

V rámci rozšíření nabízených služeb našim zákazníkům, diponujeme cisternou v provedení ADR. tj. kanalizační vozidlo určené k přepravě nebezpečných látek (dle terminologie ADR – věcí) ve formě kapalin, v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Vozidlo je současně vybaveno menším vysokotlakým čerpadlem, tudíž je schopno mimo čerpání jímek, zajistit i např. jejich vyčištění, čištění kanalizačních přípojek a menších kanalizačních řadů, apod.

Tuto službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře, položka: Čerpání, převoz a likvidace kapalných nebezpečných látek – ADR, nebo v Po - Pá od 7:00 do 14:00 hod. na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411 a 607 504 283 nebo e-mailem na jonszta.jan@ovak.cz. V e-mailu uveďte co nejvíce známých údajů o věci (odpadu) viz níže:

Dále uveďte adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné kontaktování pracovníkem OVAK a.s., se kterým budou dohodnuty další podrobnosti a příp. termín realizace.

Monitoring kanalizační sítě

Posuzování technického stavu kanalizací po celou dobu životnosti (od stavby po rekonstrukci, event. zrušení) a jejich udržování v řádném technickém stavu je jedním z prvořadých úkolů provozu kanalizační sítě. Mimo ostatní metody získávání potřebných informací (fyzické prohlídky, z dokumentace apod.) je rovněž využíván inspekční kamerový systém.

Jaký kamerový systém OVAK a.s. využívá?

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace v současnosti disponuje moderním kamerovým systémem zahraničního výrobce ITV (SRN) pro monitoring stok a ležaté části kanalizačních přípojek od minimálního rozměru DN100.

Jedná se konkrétně o tato zařízení:

  • kamerový vozík CT150 s kamerou RC85 (pro potrubí rozměru DN200 – DN1200)
  • kamerový vozík CT100 s kamerou RC65 (pro potrubí rozměru DN100 – DN200)
  • prutová kamera (pro kontrolu přípojek od DN100 do DN200)

Kamerami s vozíkem je možné realizovat monitoring včetně měření spádu, kontroly spojů a kontroly zaústění přípojek. Pro měření spádu musí být potrubí bezprostředně před kontrolou vyčištěno. Teoretický dosah kamerového vozíku může být až 200 m od startovní šachtice.​​​​​​

Prutová kamera je umístěna na tlačném kabelu délky 45 m a při kontrole je sunuta po dně, proto je před jejím použitím také nutné potrubí řádně vyčistit. Umožňuje kontrolu přípojky přes čisticí kus nebo jiný revizní otvor na potrubí, do nějž nelze zapravit kamerový vozík. Touto kamerou nelze kontrolovat spoje ani se zaměřit na odbočky, stejně tak neumožňuje měření spádu.

K čemu slouží monitoring?

Kamerový systém je využíván ke kontrole kvality nově budovaných nebo rekonstruovaných kanalizací a k posuzování technického stavu stávajících kanalizačních stok (systematický monitoring, kontrola před rekonstrukcemi vozovek nebo vodovodních řadů, kontrola propadů terénu, lokalizace napojených přípojek, řešení stížností…). Dále se systém využívá k realizaci externích zakázek na území města Ostravy a v blízkém okolí, tak i v ostatních regionech severní Moravy.

Co nabízíme?

  1. Monitoring kanalizačních řádů a přípojek

    Technický popis viz výše.
  2. Vytyčování průběhu potrubí, revizních šachet

    Pomocí kvalitního trasovacího zařízení RD 300 provádíme vytyčení neznámého průběhu kanalizačního potrubí (ne však ocelového či litinového) uloženého v hloubce až 8 m a to s přesností několik decimetrů. Totéž lze provést v případě skryté revizní šachty na kanalizačním potrubí. Princip: Na kameru se připevní sonda a po jejím zavedení na požadovanou pozici v potrubí se na základě vysílaného signálu lokalizujeme její polohu.

Monitoring kanalizační sítě - služba je sestavena z těchto položek:

 *prohlídka potrubí (sazba dle délky) m
prohlídka potrubí (hodinová sazba) hod.
**prohlídka kanal. přípojky hod.
dopravné dodávkový automobil km

 * Hodinová sazba bude účtována pouze v případě, kdy výkon kamerového vozu bude menší než 40 m/h.
** V případě, kdy výkon kamerového systému bude delší než 1 hod bude účtována hodinová sazba.

V ceně prohlídky je zahrnuto CD nebo DVD-ROM s pořízeným videozáznamem a protokol o kamerové prohlídce v tištěné podobě. Tyto podklady jsou zákazníkovy poskytnuty ihned po dokončení kamerové prohlídky a podpisu pracovního výkazu.

Poskytované množstevní slevy:

od 51 m do 100 m sleva 5 %
od 101 m do 400 m sleva 7 %
od 401 m do 1000 m sleva 10 %
od 1001 m do 2000 m sleva 20 %
od 2001

sleva 25 % (individuálně i více na základě Sml. o dílo)

V případě, že spolu s kamerovým průzkumem bude objednáno ve stejném rozsahu i čištění, bude na prohlídku kamerovým systémem poskytnuta jednorázová sleva ve výši 25 %. Výše uvedené slevy nelze sčítat.

Na základě vašeho požadavku vám, v souladu s platným ceníkem společnosti, zpracujeme aktuální cenovou nabídku na konkrétní činnost.

Měření odpadních vod

Povinností každého, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu (kromě bytových domů, v nichž nejsou zřízeny provozovny a objektů, v nichž prokazatelně vznikají pouze splaškové vody a kanalizace je ukončena městskou čistírnou), je provádět kontrolu kvality vypouštěných vod. Rovněž každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen kvalitu vod sledovat.

Jak probíhá odběr vzorků odpadních vod?

OVAK a.s. zajišťuje odběr vzorků ručně nebo pomocí automatických vzorkovačů v režimu daném kanalizačním řádem nebo povolením k vypouštění. Ke každé zakázce je zpracována konkrétní cenová nabídka.

Odběr vzorků odpadních vod - služba je sestavena z těchto položek:

Kde se provádí odběry vzorků odpadních vod?

Provádíme odběry vzorků odpadních vod a jejich rozbor v naší akreditované laboratoři.

Dále provádíme měření průtoků a zjišťování objemu vypouštěných odpadních vod.

Povinnost zjišťovat průtoky a objemy odpadních vod vypouštěných do recipientů je dána vodním zákonem a povolením k vypouštění těchto vod.

Jak probíhá měření průtoků vod?

Pomocí přenosných ultrazvukových průtokoměrů – pracovních měřidel - vždy s platnou kalibrací.

Měření průtoku odpadních vod - služba je sestavena z těchto položek:

Na základě vašeho požadavku vám, v souladu s platným ceníkem společnosti, zpracujeme aktuální cenovou nabídku na konkrétní činnost.

Deratizace

Vysoká životní úroveň lidské civilizace je doprovázena existencí velkého množství kolonií potkanů. Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou jejich bohatým zdrojem potravy, a tak může v městské aglomeraci dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1.  Aby se jejich počet v lokalitě města Ostrava snížil, realizuje OVAK každoročně tzv. plošnou nebo lokální deratizací stokové sítě města Ostravy, která ročně předpokládá pokládku nástrah přibližně do 14 tisíc kanalizačních šachtic od dubna do konce listopadu.

Výběr lokalit, v rámci, kterých bude prováděna deratizace, vychází z dlouhodobého plánu deratizace a rovněž operativně reaguje na přijaté podněty občanů či institucí. Deratizace se provádí již dlouhodobě za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy, a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, protože potkan je přenašeč řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku. Zástupci dotčených městských obvodů, kde je plošná deratizace realizována, jsou vždy informování, tak aby mohli v součinnosti např. zajistit deratizaci veřejných prostranství či spravovaných nemovitostí. Současně apelujeme na občany, aby nevyhazovali potraviny na volnou plochu, zejména právě v okolí popelnic, a také nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení do kanalizace, které potkanům následně slouží jako chutná potrava. Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat.

V rámci prováděné deratizace jsou využívány jednorázové antikoagulanty druhé generace typu Deralan Z, Deralan G (přípravky jsou ve formě granulí a mořeného zrna.), Hubex L (ve formě válečku nebo salámu) nebo Protect voskový blok (ve formě lisované kostky s parafinovou vrstvou proti vlhkosti). Účinek se projeví 3 až 7 dní po požití letální (smrtelné) dávky hlodavcem. Nástraha nevyvolává u hlodavců obranný reflex, ani bolestivé stavy.

Ostatní služby provozu kanalizace

Veškeré uvedené činnosti provádíme na základě objednávky zákazníka, příp. na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Na provedené služby vystavíme zákazníkovi podrobnou fakturu.

Úřední měření průtoku

Společnost OVAK je autorizovaný subjekt ÚNMZ (autorizace číslo SPR/029/3000/22-2 ze dne 7.6.2022) k výkonu úředního měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou v souladu se zákonem 505/1990 Sb. v platném znění a další legislativou ČR.
Nabízí tak autorizované měření průtoku vod hydrometrováním, jímáním do odměrných nádob nebo pomocí přenosné měřící sestavy s indukčním průtokoměrem a to v rozsahu a dle podmínek udělené autorizace.
Současně nabízíme posuzování funkční způsobilosti měřících systémů průtoku vod a to včetně vypracování Protokolu o posouzení funkční způsobilosti. Součástí předávané dokumentace je rovněž vypracování dokladu o úředním měření.

Služba úředního měření průtoku vod je sestavena z následujících položek:

 

Na základě vašeho požadavku vám k realizaci této služby, v souladu s platným ceníkem společnosti OVAK, zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.