Reportáže

Pozadí hlavičky stránky
3:18
OVAK pro Ostravu - chytré měření vody
2:12
OVAK kvalita pitné vody pro Ostravu
3:22
OVAK – provozně-technická opatření v éře COVID-19
0:44
Kanalizace není odpadkový koš
2:24
Jak funguje Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze?
3:08
Město Ostrava ve spolupráci s OVAK pokračuje ve zlepšování kvality služeb
2:15
Kanalizační síť města Ostravy
0:42
OVAK a Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost