OVAK – provozně-technická opatření v éře COVID-19

Pozadí hlavičky stránky
3:22 OVAK – provozně-technická opatření v éře COVID-19

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme zákazníky OVAK o následujících faktech. Koronavirus se přenáší zejména kapénkovou cestou, přímým fyzickým kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený a následným přenosem ústy nebo sliznicemi. Přesto bylo preventivně v rozhodnuto o dochlorování vody na provozovaných zdrojích na maximální možnou úroveň povolenou Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly. V tuto dobu o to více apelujeme naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu a nevhazovali do kanalizace nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce.

Další videa z kategorie Reportáže

Zobrazit vše

Kategorie Poznej OVAK

Zobrazit vše

Kategorie Hledej pramen vody

Zobrazit vše