Služby

Nabízíme následující služby

Stavební práce

 • Provedení opravy, rekonstrukce a výstavby vodovodních a kanalizačních řadů včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
 • Oprava osazení kanalizačních poklopů na revizní šachty v zeleni i v komunikacích.
 • Odborné napojení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní veřejné řady.
 • Výkopové práce, terénní úpravy povrchů.

Provozování vodohospodářské infrastruktury

 • Provoz a údržba vodovodů a kanalizací
 • Výroba a dodávka pitné vody
 • Odvádění a čištění odpadních vod

Inženýrská, projekční a poradenská činnost

 • Zajištění kompletní inženýrské činnosti při realizaci vodohospodářských staveb.
 • Zpracování projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek.
 • Vypracování náhradní dokumentace vodohospodářské stavby – pasport stavby.
 • Vytyčení trasy vodovodních a kanalizačních řadů v provozování OVAK a.s.
 • Vyhodnocení technického stavu vodohospodářských zařízení a návrh řešení odstranění závad.
 • Zpracování provozního řádu vodohospodářských objektů a zařízení.
 • Technické vyjadřování k povolování staveb na území města Ostravy.
 • Poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství.

Dodávka pitné vody – vodárenské služby

 • Kontrola technického stavu vodovodu nebo vodovodní přípojky kamerovou technikou.
 • Vyhledání skrytých úniků vody akustickou diagnostikou.
 • Dodání a osazení vodoměrné šachty.
 • Úprava, výměna nevyhovující nebo poškozené vodoměrné sestavy.
 • Proměření tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti a na fakturačních vodoměrech na patě domu, včetně registrace hodnot v daném časovém úseku.
 • Zapůjčení hydrantového nástavce s vodoměrem.

Odvádění a čištění odpadních vod – kanalizační služby

 • Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek výkonnými čistícími vozidly včetně řádné likvidace odpadů.
 • Vývoz žump, septiků a jímek včetně řádné likvidace odpadních vod.
 • Prověření technického stavu kanalizačního potrubí a kanalizačních přípojek kamerovým systémem.
 • Revize průchozích a průlezných kanalizačních stok.
 • Kontrola vodotěsnosti žump, septiků a jímek.
 • Zajištění provozu a údržby odlučovačů ropných látek, lapáku tuků.
 • Měření průtoku odpadních vod a odběr vzorků odpadních vod akreditovanými postupy v souladu s platnou legislativou.
 • Likvidace komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod.
 • Úřední měření průtoku vod v profilech s volnou hladinou

Ostatní služby

 • Analýza vzorků odpadních vod laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci v.o.s.
 • Fyzikálně – chemické rozbory, mikrobiologické a biologické rozbory pitné vody laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci v.o.s.
 • Prodej kvalitního vodárenského a kanalizačního materiálu pro výstavbu inženýrských sítí a přípojek. 

Poptávka služeb

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte prosím tento nezávazný poptávkový formulář. V nabídce zaškrtněte požadované aktivity a jejich výběr potvrďte tlačítkem. Následně vyplňte kontaktní údaje. Na základě Vámi uvedených údajů Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

 

Související stránky

Vodovodní síť

Vodovodní síť

Kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou | Vyhledávání poruch na vodovodníc ...

Kanalizační síť

Kanalizační síť

Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek | Vývoz a čištění žump, septiků a jímek | Nabí ...

Výstavba vodovodů a kanalizací

Výstavba vodovodů a kanalizací

Výstavba vodovodů a kanalizací | Vodovodní a kanalizační přípojky | Oprava osazení kanaliz ...

Vyjadřování ke stavbám

Vyjadřování ke stavbám

Technické vyjadřování | Projekty přípojek | Vytyčování sítí v terénu | Digitální data geog ...

Laboratoř

Laboratoř

Rozbory pitné vody | Rozbory odpadních vod Hydroanalytické laboratoře mají zaveden ...

Poptávka služeb

Poptávka služeb

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte prosím tento nezávazný poptávkový formulář. ...