Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací

Pozadí hlavičky stránky

Na základě dopisu adresovaného vlastníkům vodovodů a kanalizací „Upozornění na povinnosti vlastníka vodovodu a kanalizace“ si je možno stáhnout a uložit tabulku č. 3 přílohy č. 19 vyhlášky 428/2001 Sb. v platném znění pro vyplnění kalkulace nájemného/pachtovného pro rok 2024 v požadované struktuře. V tabulce jsou pro usnadnění vyplnění zadány ve výpočtových řádcích vzorce. 

Typ Název Velikost Ke stažení
.xlsx Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací tabulka č. 5.xlsx 11,5 KiB
.xlsx Povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací tabulka č. 3.xlsx 15,5 KiB