Integrovaný systém managementu (ISM)

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. má zaveden integrovaný systém managementu pro tyto oblasti:

V listopadu 2020 společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. úspěšně absolvovala recertifikační audit. Platnost certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 byla prodloužena do roku 2023. V březnu 2021 byl integrovaný systém managementu rozšířen o požadavky dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.  

Integrovaný systém managementu je uplatňován, udržován a zlepšován v rámci těchto procesů:

  1. provoz zdrojů a úpravy vody,
  2. provoz vodovodní sítě,
  3. provoz stavebních zakázek,
  4. provoz kanalizační sítě,
  5. provoz čistíren odpadních vod,
  6. řízení zákaznických služeb.

Zavedením integrovaného systému managementu se společnost zavázala plnit zásady „Politiky integrovaného systému managementu“, a uplatňovat principy stanovené v  Příručce integrovaného systému managementu.