Integrovaný systém managementu (ISM)

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. má zaveden integrovaný systém managementu pro tyto oblasti:

V listopadu 2023 společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. úspěšně absolvovala recertifikační audit.

Integrovaný systém managementu je uplatňován, udržován a zlepšován v rámci těchto procesů:

  1. provoz zdrojů a úpravy vody,
  2. provoz vodovodní sítě,
  3. provoz stavebních zakázek,
  4. provoz kanalizační sítě,
  5. provoz čistíren odpadních vod,
  6. řízení zákaznických služeb.

Zavedením integrovaného systému managementu se společnost zavázala plnit zásady „Politiky integrovaného systému managementu“, a uplatňovat principy stanovené v  Příručce integrovaného systému managementu.