Poznej OVAK

Pozadí hlavičky stránky
1:22
OVAK Akreditovaná laboratoř pro pitnou a odpadní vodu
1:22
OVAK čištění kanalizační sítě
1:23
OVAK vývozy žump a septiků
1:19
OVAK vyhledávání poruch na kanalizační síti
3:22
OVAK zřízení pripojky
1:22
OVAK vyhledávání poruch na vodovodní síti
1:02
OVAK videominuta
2:47
OVAK pro Ostravu
5:37
Prohlédněte si, jak se upravuje voda
6:08
Prohlédněte si, jak se voda čistí
0:45
OVAK - Co nepatří do kanalizace?