Jak vznikl BABYLON? Vodárenské minimuzeum

Pozadí hlavičky stránky
2:15 Jak vznikl BABYLON? Vodárenské minimuzeum

Myšlenka otevřít v Babylonu expozici ostravského vodárenství se poprvé objevila již v roce 2007, ale podařilo se ji realizovat za přispění statutárního města Ostravy až v roce 2017.  Město, které je známo svými technickými památkami, tak získalo další architektonicko-technickou perlu, která je umístěna v areálu OVAK Úpravna vody Ostrava - Nová Ves. Úpravna Je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy a historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů a přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908.

Další videa z kategorie Poznej OVAK

Zobrazit vše

Kategorie Hledej pramen vody

Zobrazit vše

Kategorie Reportáže

Zobrazit vše