Média

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Hlavními akcionáři společnosti jsou statutární město Ostrava (40,60 %) a francouzská společnost SUEZ (50,13 %). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je přibližně z 60 % nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících 40 % produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť v délce 1 063 km dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro podnikatele a ostatní spotřebitele. Třetí největší čistírna v ČR, Ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze, zabezpečuje čištění 98,7 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje 5 obecních čistíren odpadních vod. Dále OVAK provozuje 47 čerpacích stanic odpadních vod a 2 dešťové retenční nádrže. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 946 km.

Související stránky

Fotogalerie

Fotogalerie

Ve fotogalerii naleznete náhledy do jednotlivých provozů společnosti, zobrazení využití ro ...

Press kit - tiskové zprávy

Press kit - tiskové zprávy

OVAK je nedílnou součástí města Ostravy v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování ...