Úpravna vody Ostrava - Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží 2022-2024

Pozadí hlavičky stránky
2:03 Úpravna vody Ostrava - Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží 2022-2024

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves představuje strategický vodní zdroj pro město Ostravu. Zajištění bezpečného a stabilního zásobování pitnou vodou je klíčovým prvkem pro udržení životní kvality a prosperujícího rozvoje města. Částečná modernizace úpravny vody vytváří důležitou infrastrukturní oporu pro majitele tohoto majetku – statutární město Ostrava. Rekonstrukce sedimentačních nádrží, modernizace technologického zařízení na úpravně vody Ostravě - Nové Vsi představují nejen investici do moderní infrastruktury, ale také klíčový krok směrem k strategickému zabezpečení vodních zdrojů pro město Ostravu. Tato opatření nejen zlepšují kvalitu pitné vody, ale také posilují odpovědnost vůči životnímu prostředí a zajišťují bezpečnou a udržitelnou budoucnost pro obyvatele Statutárního města Ostravy.

Úpravna vody v Ostravě - Nové Vsi zajišťuje již od roku 1908 úpravu zde jímané podzemní vody se zvýšeným obsahem železa, manganu a amonných iontů a dalších stopových prvků na vodu pitnou odpovídající platné legislativě v oboru vodního hospodářství. Úpravna vody v Ostravě - Nové Vsi není pouze klíčovým prvkem pro zajištění bezpečné a kvalitní pitné vody pro desítky tisíc místních obyvatel v nejbližším okolí, ale zároveň nese strategický význam pro celé statutární město Ostravu. Tato skutečnost byla zakotvena v usnesení 14. zasedání zastupitelstva statutárního města Ostravy konaného 30.1.2008.

 

 

Další videa z kategorie Poznej OVAK

Zobrazit vše

Kategorie Hledej pramen vody

Zobrazit vše

Kategorie Reportáže

Zobrazit vše