Chytré měření

CHYTRÉ MĚŘENÍ, tj. spotřeba vody pod kontrolou díky dálkovým odečtům vodoměrů. 

Co přináší CHYTRÉ MĚŘENÍ?

Přístup k aktuálním i historickým datům o spotřebě vody a dřívější odhalení skrytých úniků za vodoměrem na vnitřních rozvodech vody. Díky této službě získává odběratel jednoduchou kontrolu nad svou spotřebou vody prostřednictvím internetu, a to i v době, kdy není doma. Formou UPOZORNĚNÍ si navíc může nechat zasílat informace o nestandardní spotřebě vody na svou e-mailovou adresu, což mu umožní, v případě vzniklé poruchy, minimalizovat škody.  

Jak funguje CHYTRÉ MĚŘENÍ?

Z vysílačů umístěných na vodoměrech jsou data za pomocí radiového signálu automaticky přenášena a zaznamenávána do informačního systému, jehož prostřednictvím je zákazníkovi spotřeba prezentována v podobě datových i grafických přehledů.  

Kteří zákazníci mohou využívat CHYTRÉ MĚŘENÍ?

CHYTRÉ MĚŘENÍ mohou využívat zákazníci, kteří mají uzavřenou Smlouvu o dodávce vody s naší společností a zřízen přístup na Zákaznický účet. V případě bytových domů jsou pro nás smluvním partnerem bytová družstva, společenství vlastníků aj., a proto CHYTRÉ MĚŘENÍ nemohou využívat jednotliví obyvatelé bytových jednotek (bytů). Další podmínkou je osazení vodoměru vysílačem a pokrytí lokality technologií chytrého měření. Vysílače instalujeme jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době, ani v pokrytých lokalitách, nejsme technologicky schopni instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek odstraňujeme v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. Vodoměr s vysílačem vypadá následovně. 

Pokud jste naším smluvním partnerem a nacházíte se v lokalitě, která je pokryta technologií dálkových odečtů, ale nejste si jisti, zda máte vodoměr tímto zařízením vybaven, kontaktujte nás e-mailem na info@ovak.cz. 

Jak požádat o přístup k CHYTRÉMU MĚŘENÍ?

Zákazník o zřízení přístupu nemusí žádat. Přístup je zajištěn prostřednictvím Zákaznického účtu, kdy se využívají přihlašovací údaje k tomuto účtu. Po osazení vysílače na vodoměr je zákazníkovi do 14ti dnů na Zákaznickém účtu automaticky a bezplatně aktivován přístup prostřednictvím tlačítka „Chytrého měření“ na data o aktuální a historické spotřebě vody odběrného místa. Pokud zákazník nemá zřízen registrovaný přístup na Zákaznický účet, může si jej aktivovat zde.

Kde na Zákaznickém účtu se tlačítko „Chytrého měření“ nachází?

Tlačítko „Chytrého měření“ se nachází na záložce Obchodní případ (Základní údaje). Postup, jak se na něj zákazník dostane, se nepatrně liší podle toho, zda je zákazník vlastníkem jednoho odběrného místa, nebo jich vlastní více.

V obou případech je nutné se k Zákaznickému účtu nejdříve přihlásit.

Dále je postup podle vlastnictví počtu odběrných míst následující:

Zákazník vlastní 1 odběrné místo

Po přihlášení si zákazník vybere v hlavní nabídce volbu Obchodní případ (Základní údaje). Na pravé straně nahoře se mu zobrazí tlačítko „Chytrého měření“. Kliknutím na toto tlačítko se zákazník dostává na data o spotřebě svého odběrného místa.

Zákazník vlastní více odběrných míst

Po přihlášení si zákazník vybere v hlavní nabídce volbu „Mé zákaznické účty“. Zvolí zákaznický účet, pod kterým se odběrné místo s dálkovým odečtem nachází. Vybere příslušné odběrné místo s logem „Chytrého měření“, kde se následně otevře Obchodní případ (Základní údaje). Na pravé straně nahoře se mu zobrazí tlačítko „Chytrého měření“. Kliknutím na toto tlačítko se zákazník dostává na data o spotřebě svého odběrného místa.

 

O jaké druhy upozornění si je možné požádat?

Zákazník si může požádat o 2 druhy upozornění, a to buď společně, nebo jen jedno z nich.

Jedná se o tato upozornění!

Upozornění na únik vody - nepřetržitě sleduje spotřebu vody a denně vyhodnocuje poslední 24hodinové období měření. V případě, že v tomto sledovaném období není alespoň po dobu 5 minut dosažena nulová spotřeba vody, je zákazníkovi zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o protékající toalety, pojistný ventil bojleru aj.).

Upozornění na nadměrnou spotřebu - porovnává naměřenou denní spotřebu vody s definovanou maximální výší spotřeby v litrech za den. Maximální výši spotřeby v litrech za den si určí zákazník. Pokud je tato výše překročena, zákazníkovi je zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o poruchu na vnitřních rozvodech vody).

Častou příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody bývá závada na splachovači toalety.
Věděli jste, že až 219 000 litrů vody ročně se vyplýtvá protékajícím záchodem?
 

Podívejte se!

img

Jak si aktivovat službu na zasílání upozornění?

Zákazník musí požádat o zasílání upozornění, a to tak, že vyplní formulář „Žádost o aktivaci upozornění“, který nalezne na našich webových stránkách www.ovak.cz v sekci „Ke stažení“ nebo v sídle naší společnosti: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Otestujte si chytré měření na demo datech

Pomocí tlačítka níže si můžete ověřit, co Vám služba přístupu k datům z Chytrého měření nabízí.

Pro přihlášení je nezbytné zadat následující údaje:  
login: 6002-460-V1
heslo: Testovaci2023

 

K náhledu na vlastní spotřebu se musíte přihlásit prostřednictvím Zákaznického účtu.