Cena pro vodné a stočné

Pozadí hlavičky stránky

Cena pro vodné a stočné pro rok 2024

Kč/m3 bez DPH 12 % DPH celkem s DPH
vodné 48,74 5,85 54,59
stočné 49,00 5,88 54,88
celkem cena pro vodné a stočné 109,47

Cena pro vodné a stočné pro rok 2023

Kč/m3 bez DPH 10 % DPH celkem s DPH
vodné 44,33 4,43 48,76
stočné 43,89 4,39 48,28
celkem cena pro vodné a stočné 97,04