Cena pro vodné a stočné

Pozadí hlavičky stránky

Cena pro vodné a stočné pro rok 2022

10 % DPH

Kč/m3 bez DPH 10 % DPH celkem s DPH
vodné 39,40 3,94 43,34
stočné 41,02 4,10 45,12
celkem cena pro vodné a stočné 88,46