Vnitřní oznamovací systém

Pozadí hlavičky stránky

Vážení,

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace zřídila, jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání. Společnost prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému protiprávního jednání přijímá oznámení ve smyslu Zákona pouze od svých zaměstnanců a na základě ustanovení § 9 odst. 2 písem. a) Zákona vylučuje přijímání těchto oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou odbodnou činnost dle ustanovení § 2 odst. 3 písem. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Osoby, které nemohou podat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a které se důvodně domnívají, že došlo společností nebo jejími zaměstnanci k protiprávnímu či neetickému jednání, mohou zaslat společnosti podnět k prošetření těchto skutečností na emailovou adresu etika@ovak.cz.