Informace pro spotřebitele

Pozadí hlavičky stránky

Dne 1. 2. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své spotřebitelské spory též mimosoudní cestou. Spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), se může ve věci spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci a tuto požádat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na stránkách České obchodní inspekce - www.coi.cz