Vyjadřování ke stavbám

Technické vyjadřování | Projekty přípojek | Vytyčování sítí v terénu | Digitální data geografického informačního systému | Tištěná data geografického informačního systému

Technické vyjadřování

Účelem vyjádření je podat informace, stanovisko a technické podmínky provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, potřebné v procesu povolování staveb dle platných zákonných norem. Vyjádření provádí oddělení dokumentace naší společnosti.

Co provádíme?

 • na základě žádosti o vyjádření vyhotovujeme vyjádření naší společnosti
 • potvrzujeme vzdání se práva odvolání k oznámením a rozhodnutím orgánů státní správy
 • v zákaznickém centru společnosti podáváme informace o průběhu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v provozování naší společnosti

K čemu provádíme vyjádření?

 • k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu
 • k projektové dokumentaci pro umístění stavby a povolování stavby (typ řízení určí stavební úřad)

K čemu podáváme informace?

 • o průběhu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu v provozování OVAK a.s. na území města Ostravy
 • ke stavbě a zpracování projektu
 • k možnosti zásobování objektů pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Technické vyjadřování

Jaké podklady jsou potřebné pro vyjádření?

Jakým způsobem může být žádost o vyjádření doručena?

Upozornění: E-mailové adresy jednotlivých techniků vyjadřování neslouží k podání žádostí o vyjádření!

Další informace

 

Projekty přípojek

Na objednávku zpracuje oddělení dokumentace naší společnosti. Zákazník obdrží současně se zpracovaným projektem přípojek vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pro účely povolení stavby.
Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře (oddíl I., Projekční činnost), telefonicky na tel. číslech 597 475 229, 597 475 228 nebo emailem na dvorak.pavel@ovak.cz.

 

Vytyčování sítí v terénu

Kdy se provádí vytyčování?

 • v průběhu zpracování projektové dokumentace
 • před zahájením stavby
 • při zřizování věcných břemen

Koho kontaktovat?

Objednávky můžete podat pomocí interaktivního poptávkového formuláře (oddíl IV., Vodárenské služby), telefonicky na tel. číslech 597 475 103 (vč. záznamníku), 725 747 175 nebo emailem na kubina.radek@ovak.cz. U rozsáhlejších staveb požadujeme dodání situace zájmového prostoru předem.

Platba za vytyčení bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne vystavení.

Vytyčování sítí v terénu

Digitální data geografického informačního systému

Jaké jsou nezbytné podklady?

Kde získáte podrobnější informace?

V zákaznickém centru naší společnosti, na tel. číslech: 597 475 179, 597 475 293 nebo na emailech svobodova.jitka@ovak.cz, domanska.pavla@ovak.cz .

Tištěná data geografického informačního systému

Na objednávku zpracuje oddělení dokumentace naší společnosti.

Kontakt: 597 475 179, 597 475 293, svobodova.jitka@ovak.cz