Výstavba vodovodů a kanalizací

Výstavba vodovodů a kanalizací | Vodovodní a kanalizační přípojky | Oprava osazení kanalizačních poklopů | Výkopové práce a terénní úpravy | Pronájem hydrantového nástavce | Plnění cisteren, čistících vozů | Dodávka vody cisternou, napouštění bazénů   

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, opravy osazení kanalizačních poklopů na revizní šachty v zeleni i v komunikacích, odborné napojení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní veřejné řady, jádrové vrtání potrubí, uzavření a otevření ventilu na přípojce, dodávku a osazení vodoměrných tubusů, úpravu, výměnu nevyhovující nebo poškozené vodoměrné sestavy, výkopové práce a terénní úpravy povrchů. Dále nabízíme zajištění odběru vody ze sítě do cisteren popř. z hydrantového nástavce, dovoz pitné vody a napouštění bazénů.  

Veškeré uvedené činnosti provádíme na základě objednávky zákazníka, příp. na základě uzavřené smlouvy o dílo. Na provedené služby vystavíme zákazníkovi podrobnou fakturu. Fakturace objednávek je prováděna dle aktuálního ceníku OVAK a.s.

Výstavba vodovodních a kanalizačních řadů

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů včetně provedení zemních prací. Samozřejmostí je provedení tlakové zkoušky, chemického a mikrobiologického rozboru a dalších zkoušek nutných pro uvedení vodovodního a kanalizačního řadu do provozu, s následným napojením vodovodních a kanalizačních přípojek.

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo telefonicky od 7.00 – 15.00 hod.na tel. čísle 597 475 537, 597 475 523, 597 475 503 nebo e-mailem na jurinek.dusan@ovak.cz, sanitrak.tomas@ovak.cz.

Vodovodní a kanalizační přípojky

Nabídka služeb

  • Výstavba, oprava nebo výměna vodovodních a kanalizačních přípojek včetně zemních prací a terénních úprav. V případě zájmu si investor může objednat pouze montážní práce, zemní práce si může provést svépomocí popř. objednat u jiné odborné firmy.
  • Zrušení vodovodních přípojek – v případě demolice objektu nebo zrušení odběru vody je nezbytné provést i zrušení vodovodní přípojky na odbočení z veřejného vodovodního řadu.
  • Dodávka a osazení vodoměrných tubusů (nadzemních i podzemních)
  • Uzavření a otevření ventilu na přípojce - uzávěr přípojky je součástí vodovodu a manipulovat s ním je oprávněn pouze provozovatel vodovodu. Službu lze objednat prostřednictvím dispečinku OVAK a.s.
  • Úprava, výměna nevyhovující nebo poškozené vodoměrné sestavy, montáž redukčních ventilů, filtrů a zpětných klapek

Tyto služby je možno objednat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 506, 597 475 503 nebo e-mailem na sanitrak.tomas@ovak.cz.

Odborné napojení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní veřejné řady

Napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci je vysoce odbornou prací, ale také zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, a proto je mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti.  

Při napojování nové kanalizační přípojky na hlavní kanalizační řad, i při rekonstrukci stávající přípojky, kdy je nezbytné provést nové napojení, je dle technických požadavků nutno provést napojení kanalizační přípojky jádrovou navrtávkou. Vrtání se provádí speciální vrtačkou, která je osazena přesným vrtákem o profilu nové průchodky pro napojení přípojkového potrubí.Služba je účtována jako jednorázové vrtání do 45 minut za předpokladu připraveného výkopu. Při překročení doby 45 minut z důvodu nepřipraveného výkopu, příp. dalších komplikací se účtuje položka montážní práce. K ceně je dále nutné připočítat dopravu.

Tyto služby je možno objednat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 506, 597 475 503 nebo e-mailem na sanitrak.tomas@ovak.cz.

Oprava osazení kanalizačních poklopů revizních šachet

Provádíme úpravu osazení kanalizačních poklopů revizních šachet v zeleni i v komunikacích. Pro osazení poklopů a vyrovnávacích prstenců používáme kvalitní malty renomovaných výrobců.

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 537, 597 475 523 nebo e-mailem na jurinek.dusan@ovak.cz.

Výkopové práce a terénní úpravy povrchů

Disponujeme stavebními stroji a nákladními vozidly pro zajištění výkopových prací a terénních prací.

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 537, 597 475 523 nebo e-mailem na jurinek.dusan@ovak.cz.

Pronájem hydrantového nástavce

Nabízíme pronájem hydrantových nástavců s vodoměrem k zajištění dodávky vody pro účely staveb, provozování prodejních stánků, poutí, kolotočů a cirkusů.

Tyto služby je možno objednat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 506, 597 475 503 nebo e-mailem na sanitrak.tomas@ovak.cz.

Plnění cisteren, čistících vozů

Zajišťujeme plnění cisteren a čistících vozů z hydrantu OVAK a.s. Místem plnění je areál úpravny vody Nová Ves. Odběr vody je možný na základě uzavřené smlouvy, která má platnost 3 roky. Vlastní odběr je prováděn samostatně odběratelem pomocí jeho cisterny na vodu a jiných nástrojů potřebných k provedení odběru. Odběr může být proveden v kterýkoliv den a hodinu dle potřeb odběratele. Výjimkou jsou případy, kdy je odběr z technických důvodů nemožný nebo není zcela bezpečný, zejména v případě, kdy je venkovní teplota pod 0°C.

Službu je možno poptat telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 537, 597 475 523 nebo e - mailem na jurinek.dusan@ovak.cz.

Dodávka vody cisternou OVAK, napouštění bazénů

Na základě objednávky zajistíme dodávku pitné vody cisternou OVAK a.s. s možností přečerpání vody pro potřeby staveb, veřejných akcí popř. k napouštění bazénů. Cena bude stanovena dle platného ceníku OVAK a.s. včetně dopravy.

Službu je možno poptat telefonicky od 7.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 597 475 612, 597 475 606 nebo e - mailem na sloncik.zdenek@ovak.cz.