Cena a kvalita vody

Pozadí hlavičky stránky

Cena pro vodné a stočné

Cena pro vodné a pro stočné je cenou regulovanou a je stanovena v souladu se zákonnými předpisy podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Do cen lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Cena pro vodné a pro stočné v Ostravě patří dlouhodobě k jedné z nejnižších cen ze všech krajských měst v České republice.

Kvalita vody

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem. Ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického.

 

Cena vody