Zákaznický účet / Změna výše zálohy

Zákaznický účet umožňuje prohlížet zákaznická data na internetu. Z pohodlí Vašeho domova si tak můžete prohlížet data či vyřídit záležitosti související s odběrem pitné vody a odváděním odpadních vod.

Tato forma komunikace umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu, mít přehled nejen o spotřebě vody, vystavených fakturách, platbách a odečtech vodoměru, ale také přináší možnost provádět změny související s odběrným místem a sledovat stav jejich vyřízení, aniž by byla nutná osobní přítomnost odběratele v sídle naší společnosti.

 

Jak si aktivovat zákaznický účet?

Prostřednictvím našich webových stránek www.ovak.cz, Zákaznický účet.

Kdo se může zaregistrovat?

Odběratel, nebo třetí osoba zplnomocněná v platné smlouvě uzavřené s naší společností.

Co k tomu potřebujete?

Nejlépe aktuální fakturu vystavenou v souladu s platnou smlouvou, vystavenou od roku 2011, ve které jsou uvedeny údaje potřebné k zaregistrování.

Jak se zaregistrovat?

Co Vám registrace přinese?

Pokud nejste odběratelem ani oprávněnou osobou, nebo nechcete mít zřízen přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla, můžete prostřednictvím zákaznického účtu formou „Obecného požadavku - dotazu“ zaslat jakýkoliv požadavek, dotaz, připomínku nebo reklamaci, případně nahlásit stav vodoměru prostřednictvím nabídky „Samoodečet“.

Změna výše zálohy

Kontaktujte nás telefonicky na zákaznické lince 848 100 700, napište nám na info@ovak.cz nebo využijte Zákaznický účet.

Zákazníci, kteří nechtějí mít zřízen přístup na Zákaznický účet, mohou změnu provést prostřednictvím „Obecného požadavku – dotazu“.

Pro další období bude záloha automaticky aktualizována na základě skutečné spotřeby předchozího zúčtovacího období.