Fotogalerie

Ve fotogalerii naleznete náhledy do jednotlivých provozů společnosti, zobrazení využití rozmanité techniky, ukázky vozového parku či fotodokumentaci poskytovaných činností a služeb společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Související stránky

Provoz centrálního dispečinku

Provoz centrálního dispečinku

Hlavním posláním Provozu centrálního dispečinku je nepřetržité sledování plynulosti distri ...

Provoz vodovodní sítě

Provoz vodovodní sítě

Komplexní služby v oblasti provozování vodovodních sítí na území města Ostravy zajišťuje p ...

Provoz zdrojů a úpravy vody

Provoz zdrojů a úpravy vody

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou vod ...

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti

V sídle společnosti jsou vyřizovány požadavky zákazníků, tedy administrativa spojená spoje ...

Středisko údržby kanalizační sítě

Středisko údržby kanalizační sítě

Provoz kanalizační sítě zajišťuje odkanalizování Ostravy, včetně opravy a údržby veřejných ...

Ústřední čistírna odpadních vod

Ústřední čistírna odpadních vod

Čištění odpadních vod je zajišťováno převážně na mechanicko-biologické rozšířené Ústřední ...