Ústřední čistírna odpadních vod

Čištění odpadních vod je zajišťováno převážně na mechanicko-biologické rozšířené Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze. Ve stejném místě sídlí také hydroanalytické laboratoře, jejichž hlavní činností je provádění chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod.