Provoz vodovodní sítě

Komplexní služby v oblasti provozování vodovodních sítí na území města Ostravy zajišťuje provoz vodovodní sítě společnosti. Tento provoz obsluhuje vodovodní síť a odpovídá za bezporuchovou dodávku pitné vody jednotlivým odběratelům v předepsané kvalitě. Hlavní činností tohoto provozu jsou údržba, obsluha, opravy vodohospodářského zařízení, zakázková činnost a investiční výstavba.