Středisko údržby kanalizační sítě

Provoz kanalizační sítě zajišťuje odkanalizování Ostravy, včetně opravy a údržby veřejných kanalizací - jednotných nebo splaškových a v některých lokalitách také dešťových kanalizací. Na tyto kanalizace jsou napojena kanalizační zařízení jako kanalizační přípojky, vedlejší  kanalizační řady nebo celé areálové kanalizace.