Provoz centrálního dispečinku

Hlavním posláním Provozu centrálního dispečinku je nepřetržité sledování plynulosti distribuce pitné vody, odvádění odpadních vod a chodu vodohospodářských zařízení a dále zajištění nepřetržitého kontaktu s občany a zákazníky. V případě přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaného zastavení nebo havárie na vodovodu pro veřejnou potřebu centrální dispečink zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou.