Sídlo společnosti

V sídle společnosti jsou vyřizovány požadavky zákazníků, tedy administrativa spojená spojená s oběrem pitné vody a odkanalizováním, technické zabezpečení vodovodních a kanalizačních přípojek z hlediska dokumentace a stavebních prací, osazování a výměna vodoměrů, aj.