Pitná voda

Pitná voda je jediná tekutina, pro kterou není nutné chodit do obchodu. Avšak k tomu, abychom ji získali a vytékala nám doma z vodovodního kohoutku, musí projít dlouhou cestou od vodárenského zdroje přes úpravnu vody, čerpací stanice, vodojemy a vodovodní sít, až k našemu domovu.

Související stránky

Distribuce pitné vody

Distribuce pitné vody

Vyrobená a upravená voda se prostřednictvím  přiváděcích potrubí dopravuje do vodojemů ...

Úprava pitné vody

Úprava pitné vody

Pitná voda je jediná tekutina, pro kterou není nutné chodit do obchodu. Avšak k tomu, ...

Vodárenský proces

Vodárenský proces

Pod koloběhem vody ve vodárenských společnostech rozumíme všechny základní činnosti souvis ...

Jak chránit vodoměry před mrazem

Jak chránit vodoměry před mrazem

Několik rad, jak se vyvarovat zbytečných výdajů a komplikací Je-li váš vodoměr umístěn ...