Pitná voda

Pitná voda je jediná tekutina, pro kterou není nutné chodit do obchodu. Avšak k tomu, abychom ji získali a vytékala nám doma z vodovodního kohoutku, musí projít dlouhou cestou od vodárenského zdroje přes úpravnu vody, čerpací stanice, vodojemy a vodovodní sít, až k našemu domovu.

Související stránky

Distribuce pitné vody

Distribuce pitné vody

Vyrobená a upravená voda se prostřednictvím  přiváděcích potrubí dopravuje do vodojemů ...

Úprava pitné vody

Úprava pitné vody

Pitná voda je jediná tekutina, pro kterou není nutné chodit do obchodu. Avšak k tomu, ...

Vodárenský proces

Vodárenský proces

Pod koloběhem vody ve vodárenských společnostech rozumíme všechny základní činnosti souvis ...