Zákazníci

Cílem akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících a budoucích zákazníků na spolehlivost, kvalitu a ceny, dále na rozsah nabízených služeb a v neposlední řadě na minimální dopady na životní prostředí.

Tyto požadavky chce společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků, zkušeností zákazníků a dodavatelů, s hledáním a využitím nových produktů na trhu. I zde uvedené údaje mají za úkol maximálně usnadnit komunikaci se zákazníkem a umožnit získat informace a jejich řešení z pohodlí domova.​​​​​

OVAK

 

Související stránky

Smlouva o dodávce

Smlouva o dodávce

Smluvní vztah je připraven v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/201 ...

Měření spotřeby vody

Měření spotřeby vody

Jak chránit vodoměr | Jak postupovat při reklamaci spotřeby vody | Jak probíhá výměna vodo ...

Chytré měření

Chytré měření

CHYTRÉ MĚŘENÍ, tj. spotřeba vody pod kontrolou díky dálkovým odečtům vodoměrů.  Co ...

Fakturace

Fakturace

Způsoby úhrady vodného a stočného | Zasílání faktur elektronikou poštou | Zálohy | Upomínk ...

Vysvětlivky k faktuře

Vysvětlivky k faktuře

Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás vysvětlivky k faktuře za vodné a stočné. Pok ...

Možnosti snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

Možnosti snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

Fakturovaný objem odkanalizované vody je možné snížit ze dvou důvodů, a to: zalévání ...

Přerušení a obnovení dodávky vody a odvádění odpadních vod

Přerušení a obnovení dodávky vody a odvádění odpadních vod

V jakých případech lze omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod ...

Vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojky

Zřízení přípojky | Realizace přípojky | Zrušení přípojky Co je vodovodní přípojka? V ...

Zákaznický účet / Změna výše zálohy

Zákaznický účet / Změna výše zálohy

Zákaznický účet umožňuje prohlížet zákaznická data na internetu. Z pohodlí Vašeho domova s ...

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Je voda z kohoutku nezávadná? Ano, zcela bez výjimky. Kontrola jakosti pitné vody je je ...

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Dne 1. 2. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na ...

Dovoz odpadních vod

Dovoz odpadních vod

Vážení zákazníci, vítáme Vás v rezervačním systému dovozu koncentrovaných odpadních v ...

Moderní platební nástroje / On-line platba

Moderní platební nástroje / On-line platba

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nabízí vedle klasických způsobů úhrad také ...