Vodárenský proces

Pod koloběhem vody ve vodárenských společnostech rozumíme všechny základní činnosti související s provozováním veřejných vodovodů a kanalizací. Koloběh vody ve vodárenství začíná u vodních zdrojů. Ty mohou být povrchové (vodní toky, přehrady) nebo podzemní (studny, vrty, zářezy). Aby se voda ke spotřebiteli dostávala upravená a zdravotně nezávadná, musí projít procesem úpravy vody (mechanická a chemická úprava vody), který ji zbaví nežádoucích příměsí a hygienicky ji zabezpečí. Z úpravny vody se vodovodními řady gravitačně nebo pomocí čerpadel dostává ke spotřebiteli - což je distribuce vody. U spotřebitelů se voda využije na různé účely (jako pitná nebo užitková) a znečištěná se odvádí do kanalizační sítě. Kanalizace odvádí odpadní vody do čistíren odpadních vod. Zde probíhá proces mechanického, biologického, případně chemického čištění vody a vyčištěná voda se vrací zpět do přírody. Vodárenské společnosti se o celý tento proces dodávky pitné vody a odvod odpadních vod starají 24 hodin denně.