Jak chránit vodoměry před mrazem

Několik rad, jak se vyvarovat zbytečných výdajů a komplikací

Je-li váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

Je-li váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

  • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí doporučených izolačních materiálů
  • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)  

K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.
Ve všech uvedených případech poškození vodoměru jsme nuceni vyžadovat po majiteli připojené nemovitosti náhradu škody, která spočívá ve výměně poškozeného vodoměru a jeho opravě.
U některých vodoměrů může být jejich poškození dlouhotrvajícím mrazem natolik závažné, že vodoměr je neopravitelný. Náhrada škody je potom ještě vyšší a vztahuje se na plnou hodnotu konkrétního vodoměru.