Dokumenty ke stažení

Pozadí hlavičky stránky

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Stáhnout

Smlouva o dodávce vody

Stáhnout

Smlouva o odvádění odpadních vod

Stáhnout

Výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody - Příloha č.2

Stáhnout

Odhlášení odběru - přihlášení odběru

Stáhnout

Přihláška k odběru vody a odvádění odpadních vod

Stáhnout

Plná moc k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Stáhnout

Žádost o změny

Stáhnout

Žádost o přezkoušení vodoměru

Stáhnout

Žádost o snížení množství stočného

Stáhnout

Žádost o vyjádření

Stáhnout

Žádost o aktivaci upozornění

Stáhnout

Rozsah dokumentů k žádosti o vyjádření

Stáhnout

Objednávka – smlouva o dílo

Stáhnout

Objednávka rozboru vody

Stáhnout

Požadavky na geodetická zaměření staveb

Stáhnout

Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek

Stáhnout

Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek

Stáhnout

Požadavky na provádění zpevněných povrchů na bázi asfaltů v ochranných pásmech vodních zdrojů

Stáhnout

Kanalizační řád

Stáhnout

Reklamační řád

Stáhnout

Ochranné pásmo vodního díla ÚČOV Ostrava

Stáhnout

Ochranná pásma vodních zdrojů

Stáhnout