Dokumenty ke stažení

Pozadí hlavičky stránky

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Stáhnout

Smlouva o dodávce vody

Stáhnout

Smlouva o odvádění odpadních vod

Stáhnout

Výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody - Příloha č. 2

Stáhnout

Odhlášení odběru - přihlášení odběru

Stáhnout

Přihláška k odběru vody a odvádění odpadních vod

Stáhnout

Plná moc k uzavření smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Stáhnout

Žádost o změny

Stáhnout

Žádost o přezkoušení vodoměru

Stáhnout

Žádost o snížení množství stočného

Stáhnout

Žádost o vyjádření

Stáhnout

Žádost o aktivaci upozornění - spotřeba vody

Stáhnout

Rozsah dokumentů k žádosti o vyjádření

Stáhnout

Objednávka – smlouva o dílo

Stáhnout

Objednávka rozboru vody

Stáhnout

Požadavky na geodetická zaměření staveb

Stáhnout

Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek

Stáhnout

Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek

Stáhnout

Požadavky na provádění zpevněných povrchů na bázi asfaltů v ochranných pásmech vodních zdrojů

Stáhnout

Kanalizační řád

Stáhnout

Reklamační řád

Stáhnout

Ochranné pásmo vodního díla ÚČOV Ostrava

Stáhnout

Ochranná pásma vodních zdrojů

Stáhnout

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Stáhnout