Press kit - tiskové zprávy

OVAK je nedílnou součástí města Ostravy v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Hlavními akcionáři společnosti jsou statutární město Ostrava (40,60 %) a francouzská společnost SUEZ (50,13 %). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je přibližně z 60 % nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících 40 % produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť v délce 1 062 km dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro podnikatele a ostatní spotřebitele. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 933 km. Třetí největší čistírna v ČR, Ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze, zabezpečuje čištění 98,7 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje 5 obecních čistíren odpadních vod. Dále OVAK provozuje 47 čerpacích stanic odpadních vod a 2 dešťové retenční nádrže. Zaměstnává 384 lidí.

 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují vedle svých hlavních aktivit také další služby, a to zejména:

Komunikace s médii

Ing. Radka Vanková
vedoucí oddělení vztahů s veřejností
Tel.: 597 475 146, 720 743 189
Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
e-mail: vankova.radka@ovak.cz
 

Související stránky