Žijeme Ostravou

Naše společnost je pevnou součástí města Ostravy. Zlepšování životního prostředí, rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro nás prioritou. Proto každoročně organizujeme či podporujeme projekty, které mají stejný cíl. Za posledních 10 let jsme poskytli finanční granty ve výši přes 10 mil. Kč.

Naše podpora směřuje do řady oblastí. Jsme partnery významných akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky. Pomoc směřujeme i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Velký význam spatřujeme v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy, včetně dětí.

Naše činnost, zejména v oblasti čištění odpadních vod, výrazně pomáhá životnímu prostředí v Ostravě a okolí. Naše poslání v této oblasti vidíme i v realizaci či podpoře osvětových a vzdělávacích programů.

Související stránky

OVAK získal cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

OVAK získal cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

Žijeme vodou, žijeme Ostravou. Naše úsilí, aby se nám v Ostravě žilo co nejlépe, ocenil i ...

OVAK - společenská odpovědnost

OVAK - společenská odpovědnost

Voda je základem pro jakoukoliv formu života, a proto i ostravská vodovodní síť se prolíná ...

FREE WATER ZONE – vodobar a vodní brána

FREE WATER ZONE – vodobar a vodní brána

Představení konceptu FREE WATER ZONE by OVAK Proč FREE WATER ZONE? Na mnoha akcí ...

Kultura a sport

Kultura a sport

OVAK je partnerem velkých akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České rep ...

Lidé a životní prostředí

Lidé a životní prostředí

Se životním prostředím je nerozlučně spjata již hlavní činnost společnosti Ostravské vodár ...

OVAK dětem - Hledej pramen vody

OVAK dětem - Hledej pramen vody

OVAK podporuje děti k aktivitě! Již několikátým ročníkem pořádáme ekologickou soutěž pro ž ...

Pomoc potřebným

Pomoc potřebným

Největší část podpory putuje do sociální a zdravotní oblasti. Spolufinancujeme například ...