OVAK - společenská odpovědnost

Voda je základem pro jakoukoliv formu života, a proto i ostravská vodovodní síť se prolíná městem jako pavučina tepen a vlásečnic, které dodávají městu životadárnou tekutinu.

Chutná a zdravá voda teče kdykoliv, stačí jen otočit vodovodním kohoutkem. Zní to tak jednoduše a prostě, přitom na světě je skoro 3,5 miliardy lidí, kteří nemají dostatečně pokrytu svou denní potřebu H2O. Máme nejen štěstí, že žijeme právě v tomto geopolitickém prostředí, ale můžeme být spokojeni i s tím, jak se o ni společnost Ostravské vodárny a kanalizace stará potřebnými investicemi a kvalitní péčí kvalifikovaných zaměstnanců.

„Jsme součástí Ostravy, zlepšujeme její životní prostředí, rozvoj města i kvalitu života jeho obyvatel. Za uplynulých 10 let jsme poskytli finanční granty ve výši přes 10 milionů korun. Naše podpora směřuje do řady oblastí. Jsme partnery významných akcí a pomoc směřujeme i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel,“ říká tisková mluvčí společnosti Radka Vanková. Velký význam spatřuje v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy včetně dětí. Činnost společnosti, zejména v oblasti čištění odpadních vod, výrazně pomáhá životnímu prostředí v Ostravě a okolí. Poslání v této oblasti vidí OVAK i v realizaci či podpoře osvětových a vzdělávacích programů.

„Dlouhodobě pořádáme vzdělávací projekt Hledej pramen vody pro ostravské žáky 4. a 5. tříd základních škol. Zábavnou formou s motivací soutěže sdělujeme nejmladší generaci, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat i chránit její zdroje,“ jmenuje jednu z aktivit Radka Vanková. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo téměř tisíc školáků, kteří od března plnili různé vědomostní úkoly. Pak se na Slezskoostravském hradě sešli ti nejlepší a ve finále soutěže společně zápolili v praktických i teoretických disciplínách, což určilo finální pořadí v soutěži.

„Žijeme skutečně vodou a víme, že jsou momenty, kdy každý z nás potřebuje doplnit její zásobu v těle. Proto se už několik let můžete na různých kulturních akcích potkat s naší Free water zone (FWZ), která pomáhá udržovat pitný režim a ochlazuje prostor,“ poukazuje na další aktivitu společnosti tisková mluvčí. Jde o kombinaci dvou moderních zařízení. Prvním je vodobar, pult napojený na vodovodní řad. Díky němu obsluha poskytuje zájemcům zdarma čistý ekokelímek s čerstvou kohoutkovou vodou, která má ideální osvěžující teplotu. Druhým je pak vodní brána – osvěžující mlžicí brána napojená na vodovodní řad.

Při průchodu bránou jsou lidé ochlazeni příjemnou vodní mlhou. Společnost OVAK vnímá FWZ jako pomoc kultuře a sportu v Ostravě a nejbližším okolí. Proto pečlivě vybírá, na kterou akci tento koncept zdarma poskytne. Od minulého roku se počet žádostí od organizátorů akcí na využití FWZ zvedl přibližně o 50 procent.

OVAK je partnerem velkých akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky. Je dlouhodobým a významným partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, divadelního festivalu Dream Factory Ostrava nebo Svatováclavských hudebních slavností. I díky společnosti tak mohou promlouvat nádherné tóny hudby do srdcí posluchačů. „Naši pomoc v realizaci aktivit v oblasti společenského života vede vlastní vnitřní přesvědčení. Je třeba být nápomocni lidem, kteří neměli tolik štěstí jako my a jsou omezeni svým zdravotním stavem. Pomáháme mimo jiné neziskové organizaci Akcičky, smích – radost – odpočinek podpořit děti po onkologické léčbě začlenit se zpátky do běžného života. Pomáháme i lidem, kteří nemohou chodit, ale přesto mohou tančit. Nacházet smysl života a zvyšovat sebevědomí lidem s fyzickým handicapem byl jeden z důvodů, proč pomoci tanečnímu spolku Bílá holubice,“ dodává Vanková. Společenskou odpovědnost vnímá OVAK jako přirozenou součást každodenního života firmy a snaha společnosti v oblasti CSR  byla oceněna i Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje.