OVAK - společenská odpovědnost

Voda je základem pro jakoukoliv formu života, a proto i ostravská vodovodní síť se prolíná městem jako pavučina tepen a vlásečnic, které dodávají městu životadárnou tekutinu.

Chutná a zdravá voda teče kdykoliv, stačí jen otočit vodovodním kohoutkem. Zní to tak jednoduše a prostě, přitom na světě je skoro 3,5 miliardy lidí, kteří nemají dostatečně pokrytu svou denní potřebu H2O. Máme nejen štěstí, že žijeme právě v tomto geopolitickém prostředí, ale můžeme být spokojeni i s tím, jak se o ni společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. stará potřebnými investicemi a kvalitní péčí kvalifikovaných zaměstnanců.

Jsme součástí Ostravy, zlepšujeme její životní prostředí, rozvoj města i kvalitu života jeho obyvatel. Za uplynulých 10 let jsme poskytli finanční granty ve výši přes 10 milionů korun. Část projektů, které podporujeme pochází od zaměstnanců společnosti prostřednictvím interního grantového programu Žijeme spolu., říká tisková mluvčí společnosti Radka Vanková.

Velký význam spatřuje v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy včetně dětí. Činnost společnosti, zejména v oblasti čištění odpadních vod, výrazně pomáhá životnímu prostředí v Ostravě a okolí. Poslání v této oblasti vidí OVAK i v realizaci či podpoře osvětových a vzdělávacích programů.

Dlouhodobě pořádáme vzdělávací projekt Hledej pramen vody pro ostravské žáky 4. a 5. tříd základních škol. Zábavnou formou s motivací soutěže sdělujeme nejmladší generaci, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat i chránit její zdroje,“ jmenuje jednu z aktivit Radka Vanková. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo téměř tisíc školáků, kteří od března plnili různé vědomostní úkoly. Pak se na Slezskoostravském hradě sešli ti nejlepší a ve finále soutěže společně zápolili v praktických i teoretických disciplínách, což určilo finální pořadí v soutěži.

Žijeme skutečně vodou a víme, že jsou momenty, kdy každý z nás potřebuje doplnit její zásobu v těle. Proto se už několik let můžete na různých kulturních akcích potkat s naší Free water zone (FWZ), která pomáhá udržovat pitný režim a ochlazuje prostor,“ poukazuje na další aktivitu společnosti tisková mluvčí. Jde o kombinaci dvou moderních zařízení. Prvním je vodobar, pult napojený na vodovodní řad. Díky němu obsluha poskytuje zájemcům zdarma čistý ekokelímek s čerstvou kohoutkovou vodou, která má ideální osvěžující teplotu. Druhým je pak vodní brána – osvěžující mlžicí brána napojená na vodovodní řad.

Při průchodu bránou jsou lidé ochlazeni příjemnou vodní mlhou. Společnost OVAK vnímá FWZ jako pomoc kultuře a sportu v Ostravě a nejbližším okolí. Proto pečlivě vybírá, na kterou akci tento koncept zdarma poskytne. Od minulého roku se počet žádostí od organizátorů akcí na využití FWZ zvedl přibližně o 50 procent.

OVAK je partnerem velkých akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky. Je dlouhodobým a významným partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, divadelního festivalu Dream Factory Ostrava, Svatováclavských hudebních slavností nebo ostravské hudební lahůdky Colours of Ostrava. I díky společnosti tak mohou promlouvat nádherné tóny hudby do srdcí posluchačů.

Naši pomoc v realizaci aktivit v oblasti společenského života vede vlastní vnitřní přesvědčení. Je třeba být nápomocni lidem, kteří neměli tolik štěstí jako my a jsou omezeni svým zdravotním stavem. Pomáháme mimo jiné neziskové organizaci Akcičky, smích – radost – odpočinek podpořit děti po onkologické po jiné náročné léčbě začlenit se zpátky do běžného života. Pomáháme i lidem, kteří nemohou chodit, ale přesto mohou tančit. Nacházet smysl života a zvyšovat sebevědomí lidem s fyzickým handicapem byl jeden z důvodů, proč pomoci Čtyřlístku, centru pro osoby se zdravotním postižením, dodává Vanková.

Společenskou odpovědnost vnímá OVAK jako přirozenou součást každodenního života firmy a snaha společnosti v oblasti CSR  byla oceněna i Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje.