Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka patří bez nadsázky k ozdobám města Ostravy. Je skutečným drahokamem na pomyslném náhrdelníku jejích kulturních a uměleckých aktivit. Je jím ale také díky tomu, že má nejen své věrné posluchače, ale také své věrné podporovatele, donátory a partnery.

Mezi těmi věrnými a stálými partnery patří jedno z předních míst akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace. Naše soužití a spolubytí v Ostravě se promítlo i do naší skvělé spolupráce, které si velice vážíme. Její cena je skutečně nejen ve finančních prostředcích, které festivalu výrazně pomáhají, ale také v tom zmíněném ostravanství. Tedy v pocitu, že společně můžeme pro naše město a všechny, kteří v něm žijí, udělat společně něco krásného a hodnotného, něco navíc. A to není rozhodně málo.

Děkuji za vše dosavadní a věřím, že naše partnerství nic a nikdo nezkazí a nezničí.

Jaromír Javůrek
ředitel MHF LJ​​​​​