OVAK je partnerem Svatováclavského hudebního festivalu

Celkem 32 koncertů v Ostravě a dalších 17 městech a obcích Moravskoslezského kraje nabídne 12. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (SHF), který proběhne v termínu od 1. září do 28. září. 

Vedle velkých duchovních děl zahrnuje program i komorní skladby a multižánrové projekty, k nimž patří projekce němého filmu Utrpení Panny orleánské doprovázená živou hudbou litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse v podání orchestru Berg.

„Snažil jsem se opět připravit pestrou nabídku různorodých koncertů. Z nich bych rád vyzdvihl koncert souboru Collegium Marianum s fenomenálním francouzským kontratenoristou Damienem Guillonem, vystoupení Kühnova dětského sboru, který se představí na našem festivalu poprvé, a to hned na dvou samostatných koncertech, a závěrečný koncert, na kterém v podání předních francouzských interpretů, Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru Brno zazní monumentální Faustovo prokletí Hectora Berlioze,“ uvedl ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Tradičním hostem SHF je Janáčkova filharmonie Ostrava, která se letos ujme provedení Haydnova oratoria Roční doby (1. 9. Ostrava – Mariánské Hory) a Jenkinsova Adiemus (4. 9. Frýdek-Místek, 5. 9. Ostrava-centrum).

„Jsem překvapen, jaké množství koncertů Svatováclavský hudební festival připravuje. Považuji tento festival za fenomén se skvělou „chytrou“ dramaturgií, za níž se skrývá tvrdá práce. Velmi se těším na Haydnovo oratorium, které se moc nehraje, a stejně se mi líbí nápad hrát Adiemus s Brittnovou Simple Simphony, který je sice netradiční, ale celkově zapadá do naší koncepce. Program festivalu je pestrý a já pevně doufám, že se mi podaří navštívit alespoň pět koncertů,“ řekl ředitel ostravského orchestru Jan Žemla.​​​​​ 

​​​​​

Organizace takového festivalu by nebyla možná bez štědré podpory sponzorů, k nimž se od roku 2012 každoročně řadí i Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Přístup těchto subjektů ze soukromé podnikatelské sféry je projevem jejich skutečné společenské zodpovědnosti, která je schopna a ochotna konkrétními činy podpořit rozvoj kultury a umění. Toto odvětví lidské činnosti snad není schopno generovat hmotné zisky, ale jeho existence a kvalita má pro každou společnost a její další rozvoj nedostižnou, byť nehmatatelnou hodnotu.

Svatováclavský hudební festival si svého partnerství s OVAK nesmírně váží a věří, že přetrvá i do dalších let a bude se nadále rozvíjet.

Doc. Igor Františák, Ph.D.
ředitel Svatováclavského hudebního festivalu