Dream Factory Ostrava

Divadelní přehlídka Dream Factory Ostrava splnila nejen své vlastní sny, ale především ty divácké. Ostravští diváci měli díky festivalu jedinečnou šanci zhlédnout vrcholná představení, která si odnesla ta nejprestižnější divadelní ocenění. Dream Factory si splnil sen o plných divadelních sálech, o sálech plných mladých diváků, o sálech napjatých vzrušenou atmosférou jedinečností každého představení. Nadšený aplaus ostravského publika potěšil každé z hostujících divadel ze všech koutů České republiky.

Festival by nemohl vzniknout bez laskavé podpory partnerů. Velký dík patří akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, která se již několik let podílí na našem festivalu, čehož si nesmírně vážíme. Děkujeme za projevenou podporu a pomoc v uskutečňování našeho ostravského divadelního snu.
 
Tomáš Suchánek
ředitel Dream Factory Ostrava​​​​