Ostrava má rekordní nízké ztráty vody v ČR

9.3.2022 - Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury, ale zejména do kvalifikace a odborné připravenosti zaměstnanců, což je dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Jedním z příkladů, kdy propojením investic s vysoce kvalifikovanou prací při provozu došlo k významnému zlepšení kvality služeb je dosažení nízkých ztrát vody v trubní síti. Ztráty vody v Ostravě dosáhly v roce 2021 historického minima 1,246 milionu m3, což činí 7,4 procenta. Tato hodnota je výrazně pod průměrem v ČR a odpovídá průměru ztrát vod v tak vodohospodářsky vyspělé zemi jako je Dánsko. Průměrná hodnota ztrát vody v ČR činila za rok 2020 15,1 %.

Např. V roce 1996 se v Ostravě ztratilo přibližně 16 mil. m3 pitné vody, což odpovídalo úrovni ztrát vody ve výši 36 %. Pro představu, jde o spotřebu města, které má více než 150 000 tisíc obyvatel. Od roku 1997 do současné doby tak společnost ušetřila objem vody větší, než je objem přehradní nádrže Slezská Harta.

Z hlediska porovnání v rámci EU se Česká republika v procentuálním porovnání řadí mezi lepší průměr a lépe jsou na tom jen Německo, Dánsko, Finsko, Estonsko a Nizozemí.

Na nízkých ztrátách se podílejí také moderní technologie a jejich kvalifikovaná obsluha. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. OVAK mezi prvními v ČR zavedl ve spolupráci s francouzskou firmou Suez dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Výhodou systému, je rovněž maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, pohodlí pro zákazníka a rozšiřuje možnosti rychle kvantifikovat i odhalit úniky vody. Již nyní je systémem pokryto přibližně 60% vodoměrů, přes které protéká více než 80% dodávané pitné vody. Záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu, tj. 32 000 kusů vodoměrů.

Pro monitoring a rychlou detekci úniků vody je důležitý monitorovací systém jako celek, který je obsluhován v rámci provozu centrálního dispečinku, kdy jsou na několika stovkách míst sledovány tlaky a průtoky do části sítě tzv. monitorovacích zón, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Je zcela běžné, že informace o úniku vody, například náhlá porucha, je prostřednictvím tohoto systému k dispozici rychleji než například přijetím telefonátu od občanů, kteří na únik vody mohou v místě svého bydliště také upozornit. Následná přesná lokalizace poruchy na konkrétním místě se děje prostřednictvím elektronických přístrojů (korelátorů, lokátoru šumu, aj.), které vyžadují vysoce kvalifikovanou a zkušenou obsluhu.