Zelené projekty - Fotovoitaika

10/2023 - Narůstání špatné klimatické situace i neustálé zvyšování cen za energie nutí vedení společností k tomu by nacházeli zajímavá řešení a realizovali projekty, které přinášejí inteligentní úspory a současně znamenají i ekologický přístup. Jedním z nich je i využívání elektromobility. Můžeme dlouze diskutovat o tom, jak dalece je Česká republika připravena na plnohodnotné využití vozidel na bateriový pohon v automobilové dopravě v souvislosti s přípravou vhodné infrastruktury a jak vhodná jsou vozidla díky svému dojezdu pro konkrétní využití. O jejich vhodnosti pro účely dopravy osob a vhodného nákladu v městských a příměstských lokalitách dnes nikdo nezpochybňuje. Nákladově po stránce vstupní investice jsou sice vyšší než vozidla se spalovacím motorem, ale náklady na servis jsou příznivé a náklady na provoz i přes vyšší cenu elektřinu vycházejí také dobře. A k tomu si přičtěte velké plus, nízké dopady na životní prostředí, které je právě v městech silně znečišťováno z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť a klasické automobilové dopravy. A teď si představte, že by vám dal část elektrické energii pro jejich provoz zdarma. Samozřejmě, že investice něco stojí, ale dlouhodobě se vrátí a přinesou úspory.
Jak to tedy udělat? Využijete solární energie z fotovoltaického článku a tím nabijete elektromobil a optimálně v místě, kde jsou vozidla běžně garážována. Jste bez závislosti na „cizích“ dobíjecích stanicích a nákupu energie komerčních provozovatelů takových sítí. Nabíjení elektromobilů pomocí solárních panelů je velmi výhodné a ekologické, protože auto dobíjíte zdarma a z obnovitelného zdroje energie. Tím si vyrábíte proud pro vlastní mobilitu udržitelně a s minimálními náklady.
Fotovoltaické systémy a elektromobilita dávají dohromady smysl, jejich propojením skutečně získáme čistou a zelenou mobilitu. Takovým způsobem jsme se v OVAKu vydali.  Protože si plně uvědomuje výhody této kombinace, zejména pak při zvyšujícím se počtu elektromobilů v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury města Ostravy. Projekty tohoto charakteru jsou tak jednoznačně v souladu s dlouhodobou politikou společnosti zaměřenou snižování emisí a ekologickou dopravu. Je nutno zmínit, že elektromobilita není pro OVAK úplně novou záležitostí. První čistě elektrický osobní vůz byl pořízen již v roce 2017, který je doposud prakticky v každodenním provozu.
Momentálně posledním a významným projektem tohoto charakteru je nově zkolaudována budova provozních garáží, na provozu kanalizační sítě v Třebovicích, součástí, které je i fotovoltaická elektrárna v kombinaci s bateriovým úložištěm. Objekt garáží provozu kanalizační sítě bude primárně sloužit pro parkování osobních a dodávkových vozidel a dobíjení elektromobilů provozovaných společností OVAK.
Aby tento systém dlouhodobě a efektivně fungoval, je zapotřebí zmínit potřebu dostatečně dimenzovaného bateriového úložiště. V objektu je proto instalováno bateriové úložiště o kapacitě přes 80 kWh, které slouží pro akumulaci vyrobené elektrické energie a následnému pokrývání spotřeb nabíjecích stanic ale i k běžné spotřebě areálu provozu kanalizační sítě. Bateriové uložiště je umístěno uprostřed objektu garáží v požárně oddělené technické místnosti spolu s ostatní technologii fotovoltaické elektrárny. Pro daný typ a požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny byly zvoleny monokrystalické panely o celkovém výkonu 33,75 kWp. Celkem 75ks těchto modulů je pak osazeno na šikmé střeše nových garáží. Vyrobená energie z fotovoltaické elektrárny je přes střídač přivedená do hlavního rozvaděče, z kterého jsou pak napájeny spotřebiče, nabíjecí stanice pro elektromobily (tzv. wallboxy) a samotné bateriové úložiště. V objektu nových garážích je osazeno celkem 5 kusů těchto wallboxů a nabíjecí výkon každého z nich dosahuje až 22kW.
Provoz kanalizační sítě momentálně disponuje jedním zbrusu novým čistě elektrickým osobním vozem značky Peugeot a v souladu s dlouhodobým plánem obnovy vozového parku plánuje pořizování dalších elektromobilů, a to jak osobních, tak i dodávkových.
Postupně by tak měly elektromobily nahradit téměř všechna vozidla se spalovacími motory, čímž OVAK jednoznačně naplňuje motto „Profesionálně s ohledem na přírodu“.