Zajímá Vás, jakou vodu v Ostravě pijeme?

6.9.2022 - Jak jednoduché. Přijdete k vodovodu, otočíte kohoutkem nebo páčkou a voda teče. Na pití, mytí, praní, úklid, nejen pro domácnosti, ale i komerční firmy, školy, instituce, úřady nebo zdravotnická zařízení. Odkud se v Ostravě bere a jaká je? Je opravdu možné ji pít jen tak a není nutné kupovat stolní vodu?

Pitnou vodou, kterou jsou zásobováni obyvatelé Ostravska prostřednictvím veřejné vodovodní sítě ve vlastnictví města, vyrábí a distribuují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK). 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 6,5 až 7,5 mil. m3 vody. Zbývajících 60 až 65 % z upravené povrchové vody z přehradních nádrží Kružberk a Šance.

Pitná voda v ostravské vodovodní síti je nezávadná, zcela a bez výjimky. Kontrola jakosti pitné vody je jednou z nejdůležitějších činností společnosti OVAK. Zcela nezávislou kontrolu provádí rovněž orgán Ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská hygienická stanice. Veškerá stanovení při těchto rozborech splňují přísné limity dle platných právních předpisů. Laboratorní rozbory pro potřeby OVAK jsou zabezpečovány centrálními, akreditovanými laboratořemi společnosti OVAK, které zajišťují služby v této oblasti i pro občany, včetně rozborů vody ve studních. Z celkového počtu 11 859 vzorků, které byly zpracovány v roce 2021, bylo provedeno 161 896 analýz. Externí zakázky tvořily 1 527 vzorků (12,9 %), 10 332 vzorků bylo zpracováno pro interní provozy OVAK a pro účely kontroly kvality hydroanalytických laboratoří.

Mezilaboratorního mezinárodního testu organizovaného francouzskou společností SUEZ se účastnilo 81 laboratoří z 24 států. Jen 17 laboratoří z nich bylo finálně hodnoceno nejlépe, tzv. stupněm Excellent. Mezi nimi jsou i hydroanalytické laboratoře OVAK, směle tak můžeme říct, že kvalitu pitné vody v Ostravě hlídají laboratoře, které patří mezi nejlepší v Evropě,“ sdělil Petr Konečný, statutární ředitel, OVAK a.s.

Ostravsko má, rozdíl od některých jiných lokalit v České republice dostatek kvalitní vody, která je pod neustálou kontrolou špičkových laboratoří.  Stačí jen otočit kohoutkem nebo posunout páčku a můžete uhasit žízeň. Je to docela příjemný pocit, co říkáte?