FREE WATER ZONE – výhody

Výhody

Šetrné využívání vody

Obě zařízení jsou velmi šetrná k využívání vody. Z vodobaru se vydá jen ta voda, kterou lidé skutečně vypijí. Netvoří se žádný odpad, který by odtékal do kanalizace. Vodní brána pracuje s maximální efektivitou. Pokud je v provozu celý den během horkého letního dne, je její spotřeba pouze 1 m3 vody. To odpovídá spotřebě běžné domácnosti za dva dny. Osvěží přitom několik tisíc lidí.

Komfort

Vydávání vody z vodobaru je rychlé, netvoří se fronty. Průchod vodní bránou je příjemným osvěžením. Vodní mlha nezpůsobí extrémní ochlazení organismu.

Kvalita

Obě zařízení jsou instalována specialisty ze společnosti OVAK, kteří nastaví a následně dohlíží na jejich správnou funkčnost. Vodobar je obsluhován zkušenými promotéry.

Poskytnutí zdarma

FREE WATER ZONE je pomoc pro organizátory akcí, aby pro své návštěvníky zajistili lepší komfort a služby. OVAK vnímá FREE WATER ZONE jako pomoc kultuře a sportu v Ostravě a nejbližším okolí. Proto OVAK pečlivě vybírá, na kterou akci tento koncept poskytne. Služba je pro organizátora akce zdarma. Organizátor uhradí pouze platbu za spotřebovanou vodu v řádech několika m3 dle povahy akce.​​​​​​

VODOBAR - osvěžení tím nejcennějším nápojem

Napít se čerstvé vody z kohoutku je na řadě akcí neřešitelný problém. Ne tam, kde dovezeme náš unikátní vodní bar. Díky napojení na vodovodní řad si z něj každý může dát čistou a zdravou vodu v ideální teplotě 7 – 10 °C. Vodobar si získal velkou oblibu u pořadatelů akcí a počet míst, kde se s vodním barem setkáte, stále roste.