V Ostravě pečují o vodu odborníci

"Žijeme Ostravou", říká Petr Konečný, generální ředitel OVAK a.s.

Jak je na tom Ostrava s pitnou vodou? Je jí dostatek a jaká je její kvalita ve srovnání s ostatními městy v ČR?

Občan Ostravy se o kvalitu a množství pitné vody určitě obávat nemusí. Kvalita vody je pravidelně rozsáhle kontrolována v několika desítkách chemických i biologických parametrů v souladu s právními předpisy a některé kontroly se provádí i nad jejich rámec. Pokud jde o množství vody, tak zde je velkou výhodou poloha města v rámci zdrojově bohatého Moravskoslezského kraje. Zásoby vody v samotné Ostravě (zejména v Nové Vsi a Dubí) postačí pro výrobu pitné vody pro přibližně 40% celkové potřeby města. Zbylých 60% je do Ostravy dodáváno z úpraven vody v blízkosti velkých přehrad zejména Šance a Kružberku, které mají dostatečnou kapacitu. Rezervy spatřuji i v tom, že celý systém zásobování vodou byl navíc v druhé polovině 20.století budován tak, aby dokázal krýt potřebu rychle se rozvíjejícího průmyslového města a předpokládalo se, že vody bude třeba několikanásobně více než je tomu skutečně dnes.

Většina obyvatel Ostravska si zřejmě myslí, že jedinou náplní OVAKu je dodání čerstvé vody občanům a odvod té kanalizační. Je to pravda?

I kdyby to byla pravda, je to málo? Dnes tak samozřejmá věc jako otočení kohoutku a napuštění sklenice čisté vody v 7. patře bytového domu nebo naopak spláchnutí toalety nikoho neudiví. Ona samozřejmost ale vede často k zapomínání na základy toho, na čem závisí. Výroba pitné vody, její rozvod po celém městě a její následné odkanalizování a vyčištění je práce složená jak z tisíců intervencí ročně na rozsáhlé infrastruktuře síťové, strojní i stavební, tak z práce analytické, přípravné a rozvojové. O potřebě údržby vypovídá už objem toho, co je třeba udržovat. Vždyť jen například délka vodovodní sítě na území Ostravy je stejná jako vzdálenost z Ostravy do Bruselu. A voda je dostupná 24 hodin denně, naši lidé proto musí být také.

Ale protože to není úplně pravda, tak kromě rozvodu vody jejího odkanalizování a péče o infrastrukturu zajišťujeme celou řadu dalších služeb a činností. Realizujeme výstavby potrubí, přípojek, provádíme různá speciální čištění kanalizací, jímek, kamerové průzkumy podzemních sítí, diagnostiku těsnosti potrubí, projektové práce, řízení staveb, konzultační činnost a v současnosti připravujeme zavedení služby spojené s dálkovými odečty vodoměrů a sběrem dat v rámci projektu tzv. smart meteringu. O rozsahu činností vypovídá i potřeba různých kvalifikací u našich lidí, kdy potřebujeme jak stavební montéry a elektrikáře, tak analytiky pro matematické modelování sítí, technology chemických procesů a specialisty obchodu a marketingu.

Současným trendem snad ve všech oborech je elektronická komunikace, tedy nejrůznější virtuální účty či internetová klientská centra. Jak je na tom OVAK?

Potřeba kontaktu firmy našimi zákazníky není taková, jako je tomu například u zákazníků mobilních operátorů nebo bank. Zde si troufám tvrdit, že je to možná i proto, že výše a frekvence vyúčtování za naše služby je u většiny občanů výrazně nižší než za telekomunikační služby. To ale neznamená, že bychom nešli s trendem a žili z podstaty. Pokud pominu dnes již samozřejmé a informačně bohaté internetové stránky www.ovak.cz , tak určitě je vhodné připomenout náš Zákaznický účet, jež je možno si zřídit i prostřednictvím registrace na našich stránkách. V rámci registrovaného přístupu si zákazník může prohlížet svá odběrná místa, měřící místa, smlouvy, ceny, historii fakturace a plateb aj. Nové požadavky pak může řešit prostřednictvím tzv. on-line formulářů, které jsou speciálně upraveny pro jednotlivé typy požadavků, a to hlášení stavu vodoměru, změnu výše a četnosti záloh, změnu způsobu úhrady záloh a faktur, změnu zasílacích a kontaktních údajů aj.

Funguje vaše společnost i poradensky? To znamená, má-li občan pochybnost o kvalitě vody či správné funkci kanalizace, může se na vás obrátit?

Určitě ano. Občan, pro nás zákazník, má možnost nás kontaktovat na zákaznické lince (nebo přímé lince pracoviště, pokud jej zná), prostřednictvím internetových stránek, zákaznického účtu, písemně. V případě havárie může volat 24 hodin denně operátora na náš dispečink.

Hlavním tématem v Ostravě je životní prostředí. K jeho ochraně přispívá i Ústřední čistírna odpadních vod, která patří do vaší správy. Jaká část města je už odkanalizovaná a na jakou kapacitu jede čistírna?

V současnosti je na jednu z čistíren (provozujeme jich pět) odkanalizováno téměř 90% obyvatel Ostravy a jejich počet se bude v budoucnu ještě zvyšovat. Otázka využití kapacity čistírny je poměrně složitá, protože závisí na hodnocení parametru, podle kterého se výpočet provádí. Pro Ústřední čistírnu je nejvíce limitující obsah dusíku v odpadní vodě, ale i pro jeho zpracování má čistírna ještě rezervu, tak že bude možno připojit i další obyvatele.

Má OVAK i jiné možnosti, jak přispět ke zlepšení životního prostředí ve městě?

Určitě ano, například dlouhodobě snižujeme ztráty vody, které klesly za posledních dvacet let až na šestinu původního objemu, čímž významně šetříme vodní zdroje. Vyrábíme elektrickou energii z bioplynu uvolňovaného z čistírenských kalů nebo s vědomím potřeby přispění k ochraně ovzduší v Ostravě rozšiřujeme počet firemních vozidel na CNG pohon. 

Občas je vidět v ulicích Vaše pracovníky, jak opravují vodovodní řád. Nedá se opravám předejít?

Poruchy na potrubí jsou důsledkem mnoha faktorů: stáří potrubí, materiálu, stavební kázně při pokládce, výrazných změn teplot ovzduší, tlaku vody, zatížení dopravou nebo jinými vnějšími vlivy a nelze je tedy při rozumných nákladech na provozování zcela vyloučit. V průměru opravujeme kolem 10-12 poruch na vodovodní síti (včetně přípojek) za týden. Trend jejich počtu je mírně klesající a má významnou sezónnost. Například při dlouhotrvajících nízkých teplotách beze sněhu jako tomu bylo v únoru 2012, jsme opravovali stejný počet jen za jediný den!

Stále se vedou diskuse, zda pít kohoutkovou či balenou vodu. Jaký je na to Váš názor?

My vodaři, a jak vyplývá z průzkumu i většina veřejnosti, máme na to názor celkem jasný. Pití kohoutkové vody je výrazně levnější ve srovnání s vodou balenou a neexistuje objektivní důvod, proč by se toho měl člověk obávat. Některé vodárenské společnosti podporují pití kohoutkové vody projekty zaměřenými primárně na majitele restaurací. My jdeme trochu jinou cestou a osvětu šíříme prostřednictvím významných společenských akcí a přímé komunikace se zákazníky. V tomto směru pro nás byla významná účast na letošním ročníku Colours of Ostrava, kdy jsme kromě osvěžení prostřednictvím sprchových bran, podávali návštěvníkům kohoutkovou vodu z našeho vodobaru. A vypilo se jí neuvěřitelných 9000 l, za cca 1 haléř za skleničku!