OVAK Newsletter 01/2022

Zajímá Vás, jakou vodu v Ostravě pijeme?

•    Ostravané jsou spokojeni na 98 %
•    Zajímá Vás, jakou vodu v Ostravě pijeme?
•    Energie ze slunce proměněná na pohyb služebních vozidel OVAK
•    OVAK si posvítil na černé odběry z hydrantů
•    Webový portál ovak.cz v novém kabátu aneb Jsme responzivní
•    Ekologický projekt OVAK Hledej pramen vody je čtvrtým NEJ PR projektem v ČR a SK

 


Ostravané jsou spokojeni na 98 %

Víte, jak se dozvědět, v čem můžete zlepšit služby obyvatelům Ostravy? Nejlepší je zeptat se! A proto, se po čtyřech letech opět uskutečnil průzkum spokojenosti zákazníků společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK). Průzkum, který zajišťovali studenti katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, měl třicet otázek a zúčastnilo se jej celkem 1200 osob. Jeho hlavním výsledkem je údaj, který uvádí, že 98% respondentů je se službami OVAK spokojeno.

Průzkum na téma „Hodnocení kvality služeb společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.“ probíhá od roku 2006. Je zaměřen na spokojenost zákazníků, znalost společnosti jako dodavatele vody, technologie chytrého měření a na komunikaci se zákazníky. Celkem 1200 dotazovaných žije v rodinných nebo více bytových domech.  Sběr dat ve formě osobního dotazníku zajišťovali, stejně jako v minulých letech, studenti katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.


Skvělým vysvědčením pro OVAK je 98 % celkové spokojenosti s jejich službami. Toto číslo reprezentuje zákazníky, kteří jsou se službami společnosti spokojeni, či k nim nemají žádné výhrady. Zvýšení celkové spokojenosti je způsobeno růstem spokojených a úbytkem spíše nespokojených či velmi nespokojených zákazníků.  Jedním z nejlepších výsledků v historii měření se může OVAK také pochlubit ve spokojenosti zákazníků s dodávkami pitné vody. Spokojeno či zcela bez výhrad je zde celkem 95 % zákazníků.

 

 

 

Výborným zjištěním je, že 91 % oslovených pije pravidelně kohoutkovou vodu. OVAK dlouhodobě svým zákazníkům prezentuje pití kohoutkové vody jako zdravější, levnější a ekologičtější způsob oproti kupování balených vod a pro společnost se tak jedná o skvělý výsledek. Podle údajů Idnes z roku 2021, pije kohoutkovou vodu v ČR průměrně 66%, Ostravané se tedy chovají mnohem ekologičtěji. Nejvíce využívanými informačními kanály o dodávkách pitné vody se stal internet a zákaznická linka, která zůstává pro 56 % respondentů nejvíce preferovaným způsobem komunikace, výrazně si však polepšila komunikace přes e-mail či využití zákaznického účtu na webových stránkách společnosti.


Internetové stránky OVAK využívá zatím 36 % dotazovaných, přičemž 96,6 % zákazníků využívajících webové stránky společnosti je s nimi spokojeno. Vodárenská společnost v červenci tohoto roku představila své nové stránky, které se zaměřují na přehlednost a srozumitelnost sdělení a atraktivní vizualizaci informací a mapových podkladů.
Online služby na stránkách společnosti využívá 29,3 % respondentů, ostatní preferují jiné komunikační kanály, či si možnosti komunikace přes webové stránky nejsou vědomi, nemají o ně zájem, nebo potřebu je využívat. Preference komunikačních kanálů a zdrojů pro poskytování informací se samozřejmě liší podle věku a vzdělání respondentů, mladí lidé budou upřednostňovat elektronické formy komunikace, starší lidé preferují tradiční formy.

 

 

Výsledky letošního výzkumu ukazují, že zákaznická spokojenost s plynulými dodávkami kvalitní pitné vody pro Ostravu a její občany, dodavatelskými službami, opravami poruch či komunikací s firmou je na velmi vysoké úrovni.  Průzkumy mají pozitivní trend a je to pro nás potvrzení, že jdeme správnou cestou,“ sdělil Petr Konečný, statutární ředitel OVAK.

Pro hodnocení vývoje je důležité dlouhodobé pokračování výzkumu. Pokud tomu nebude dříve, dá se očekávat další výzkum v roce 2026.

 

 

 

Zajímá Vás, jakou vodu v Ostravě pijeme?

Jak jednoduché. Přijdete k vodovodu, otočíte kohoutkem nebo páčkou a voda teče. Na pití, mytí, praní, úklid, nejen pro domácnosti, ale i komerční firmy, školy, instituce, úřady nebo zdravotnická zařízení. Odkud se v Ostravě bere a jaká je? Je opravdu možné ji pít jen tak a není nutné kupovat stolní vodu?

Pitnou vodu, kterou jsou zásobováni obyvatelé Ostravska prostřednictvím veřejné vodovodní sítě ve vlastnictví města, vyrábí a distribuují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK). 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 6,5 až 7,5 mil. m3 vody. Zbývajících 60 až 65 % z upravené povrchové vody z přehradních nádrží Kružberk a Šance.

Pitná voda v ostravské vodovodní síti splňuje přísné limity dle platných právních předpisů. Kontrola jakosti pitné vody je jednou z nejdůležitějších činností společnosti OVAK. Zcela nezávislou kontrolu provádí rovněž orgán Ochrany veřejného zdraví, tj. Krajská hygienická stanice. Laboratorní rozbory pro potřeby OVAK jsou zabezpečovány centrálními, akreditovanými laboratořemi společnosti OVAK, které zajišťují služby v této oblasti i pro občany, včetně rozborů vody ve studních. Z celkového počtu 11 859 vzorků, které byly zpracovány v roce 2021, bylo provedeno 161 896 analýz. Externí zakázky tvořily 1 527 vzorků (12,9%), 10 332 vzorků bylo zpracováno pro interní provozy OVAK a pro účely kontroly kvality hydroanalytických laboratoří.

„Mezilaboratorního mezinárodního testu organizovaného francouzskou společností SUEZ se účastnilo 81 laboratoří z 24 států z celého světa. Jen 17 laboratoří z nich bylo finálně hodnoceno nejlépe, tzv. stupněm Excellent. Mezi nimi jsou i hydroanalytické laboratoře OVAK, směle tak můžeme říct, že kvalitu pitné vody v Ostravě hlídají laboratoře, které patří mezi nejlepší v Evropě,“ sdělil Petr Konečný, statutární ředitel.

Ostravsko má, rozdíl od některých jiných lokalit v České republice dostatek kvalitní vody, která je pod neustálou kontrolou špičkových laboratoří.  Stačí jen otočit kohoutkem nebo posunout páčku a můžete uhasit žízeň. Je to docela příjemný pocit, co říkáte?

Energie ze slunce proměněná na pohyb služebních vozidel OVAK

Jednou z cest, jak dlouhodobě snížit náklady na provoz firem a současně i dopady jejich podnikání na životní prostředí, je využívání tzv. zelených energií a vozidel na alternativní pohon. Mimo vozidla na CNG, která jsou ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) dlouhodobě etablována, se nyní společnost zaměřuje více na elektrický pohon vozidel.
                                                                                        
Společnost připravuje instalaci fotovoltaických panelů na svých objektech a v areálech s následným využitím této energie zejména pro potřebu elektromobilů. Tyto projekty jsou v souladu s dlouhodobou politikou společnosti zaměřenou na ekologickou dopravu, dnes zejména elektromobilitu. I když se donedávna o výhodách a nevýhodách elektromobilů často bouřlivě diskutovalo na laických a odborných fórech, dnes už nikdo nepochybuje o tom, že jejich využití zejména v rámci jednoho města dává největší smysl. Elektromobilita není pro OVAK nijak novou záležitostí. První elektromobil byl pořízen již v roce 2017, kdy se jednalo o jeden z prvních moderních elektromobilů typu pick-up a byl dobíjen z běžné zásuvky s přívodem z rozvodné sítě.   Pokud bude ale navíc zdrojem získávání energie pro dobíjení solární přírodní energie vyráběná přímo na místě, pak lze jejich provoz považovat za skutečně vysoce ekologický, s významnou úsporou v provozních nákladech.

Společnost OVAK ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem, Centrem energetických a environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava provádí analýzy k instalaci fotovoltaických panelů a využití elektromobility na jednotlivých provozech a sídle společnosti. V návaznosti na tyto analýzy pak startují samostatné projekty.

Prvním je pilotní projekt fotovoltaických panelů a elektromobility na provoze kanalizační sítě v Ostravě-Třebovicích v koordinaci s potřebnou rekonstrukcí provozních garáží, s ukončením v první polovině roku 2023. Stavba bude zahájena již letos na podzim.

Samotná myšlenka projektů je relativně jednoduchá. Na volné ploše střech nových garáží se postaví panely, které budou přeměňovat energii ze světla na energii elektrickou a budou přímo, nebo z bateriového uložiště v garážích, dobíjet elektromobily. „To je optimální řetězec výroby a využití „zelené energie“, řekla Radka Vanková, vedoucí vztahů s veřejností.

Realizaci projektu předcházelo zpracování projektové dokumentace. Součástí stavby bude zajištění potřebné technologické připravenosti pro následnou instalaci až 75 kusů fotovoltaických panelů, o výkonu 33,75 kWp. V rámci realizace je počítáno i s bateriovým uložištěm o kapacitě 88,40 kWh. Provoz elektromobilů by tak měl být plně zajištěn z energie vyrobené uvedenou soustavou. Nově budované garáže budou osazeny nabíječkami a je počítáno s pořízením 4 elektromobilů. Stávající vozidla s pohonem CNG budou přesunuta na další provozy v rámci společnosti, kde budou dále využita.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje pro fotovoltaické systémy dotace, podal také OVAK žádost o dotaci na tento projekt. Jejím získáním by tak došlo ke snížení investice a zkrácení návratnosti vynaložených finančních prostředků.
Dalšími samostatnými projekty jsou pak v letošním roce zpracování projektových dokumentací pro výstavbu fotovoltaiky na střeše budovy sídla společnosti v centru Ostravy, bateriového uložiště a vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily. Dále se jedná o projekt na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Se zahájením realizací je u obou projektů počítáno v roce 2023, kdy se bude pokračovat s projekčními pracemi na dalších provozech.

S rozvojem fotovoltaiky a nabíjecích stanic je plánován postupný nákup elektromobilů, které nahradí vozidla se spalovacími motory, v souladu s dlouhodobým plánem jejich obměny. 

OVAK si posvítil na černé odběry z hydrantů

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) dlouhodobě pečují o vodárenskou infrastrukturu s cílem zajištění kvalitní vody pro obyvatele města Ostrava a trvalého snižovaní ztrát vody v trubní síti na evropské úrovni. OVAK je českým lídrem v zavádění inovativních technologií, např. Smart Meteringu, umožňujícího sledování spotřeby vody v reálném čase a zejména rychlou detekci případných úniků vody. Nízké ztráty vody mají vliv i na cenu vody pro spotřebitele, a proto OVAK využívá moderní techniky i k odhalení černých odběrů, zejména z hydrantů.

Člověk je tvor vynalézavý, a tak stále existují občané, kteří neváhají odebírat stále vzácnější tekutinu na úkor ostatních. Takový podzemní hydrant se může jevit na první pohled jako snadný cíl. Ale není! Tyto hydranty slouží primárně k zásahu hasičů při požárech a pro provozní účely provozovatele vodovodu, např. k odkalení vodovodní sítě. Pak odběr vody neoprávněnou osobou je brán jako krádež. Hlídaný hydrant se pro ně stane pastí…

Jak to? Vodovodní síť města Ostravy je pokryta desítkami monitorovacích míst s on-line přenosy telemetrických dat - údajů např. o aktuálních průtocích, tlacích, apod. Ve spojení s nepřetržitým provozem centrálního dispečinku OVAK a vhodně nastavenými alarmovými stavy, má vodárenská společnost přehled o všech nestandardních situacích na vodovodní síti. V kombinaci s novou technologií monitoringu manipulace s hydranty a poklopy, přišla neocenitelná pomoc při odhalování veškerých neoprávněných odběrů. Zařízení je vybaveno on-line přenosem dat, kdy je využívána nová SMART technologie, síť IoT, pomocí které vysílá průběžné informace o své funkčnosti a zejména pak o případné manipulaci s poklopem.  Zařízení pracuje na principu změny polohy. Vzhledem k jeho citlivosti registruje již nepatrnou změnu polohy poklopu, ke které dojde např. pojezdem automobilem. V současné době navíc probíhá testování II. generace tohoto monitoringu, které se zatím jeví jako velice účinné a bezporuchové. Do budoucna počítá OVAK s navyšováním počtu hlídaných hydrantů, tak aby maximálně zamezil tzv. černým odběrům.

Nezapomínejme! Neoprávněný odběr vody je krádeží! Navíc dochází po těchto nelegálních zásazích k zakalení vody ve vodovodní síti, nebo vzniku poruchy, navíc viník může značně zkomplikovat život i mnoha svým sousedům.

Webový portál ovak.cz v novém kabátu aneb Jsme responzivní

Víte, jaký je, je podle dostupných údajů, počet aktivních webových stránek na internetu? Více než 1,7 miliardy! I když prý nejsou všechny aktivní, to číslo vyráží dech, co říkáte? A počet vyhledávání na Googlu za jeden den je více než 3,5 miliardy. To už je už obrovská informační dálnice, nemyslíte?


 
Uspět v takovém toku informací představuje být zajímavý a umět komunikovat tak, aby všichni, kteří se chtějí dostat ke správným informacím, měli možnost to učinit rychle a správně. A nejde jen o informace, jde také o příjemný zážitek z jejich získávání. Jde to vůbec?
Určitě ano, a to byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli změnit náš webový profil. Nešlo jen o to, aby vyhovoval jeho uživatelům, ale aby byl přívětivý i v ovládání a plnění novými informacemi jeho obsluze.
Několik měsíců jsme intenzivně pracovali na sestavení atraktivního vzhledu a obsahu našich webových stránek.


Na co jsme kladli důraz? Na prozákaznický přístup, moderní vzhled, jednoduchou a srozumitelnou navigaci a v neposlední řadě na responzivní design. Nová digitální vizualizace informací a mapových podkladů je využita především v sekcích o Kvalitě vody nebo Hlášení poruch a odstávek vody. Na hlavní straně tzv. homepage webu jednoduše a rychle najdete nejdůležitější vyhledávané informace jakými jsou Zákaznický účet, poptávka služeb, odstávky vody, hlášení poruch, kvalitu pitné vody, nahlášení stavu na vodoměru, změny výši záloh, vyjádření k existenci sítí aj. A to vše přehledně i srozumitelně.

Funkčnost a konektivita jsou jeho další silnou stránkou, to si můžete sami ověřit tak, jako to dělají každodenně jeho návštěvníci. Věříme, že teď se už na informační dálnici neztratíme a najdeme správný cíl.

Váš www.ovak.cz

 

Ekologický projekt pro základní školy OVAK - HLEDEJ PRAMEN VODY je oceněn jako TOP RATED

1.9.2022 byly zveřejněny výsledky soutěže o NEJ PR projekt v rámci ČR a Slovenska pod názvem „Zlatý středník“. Odborná porota posuzovala přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnávala nejzajímavější eventy. Přihlášených 571 projektů hodnotilo přes 80 porotců z oboru marketingu, komunikace a PR.

Projekt "OVAK – HLEDEJ PRAMEN VODY" byl oceněn v kategorii Průmysl, strojírenství a energetika JAKO PRVOTŘÍDNÍ = TOP RATED.

„Je to pro mě ohromná radost! Uspěli jsme mezi takovými giganty jakými jsou Eurovia SK, ČEZ aj. Jsem hrdá, že mohu budovat a spoluvytvářet ekologický pohled žáků na jejich život. Děti byly a jsou pro mě velkou inspirací. Jsou vynalézavé a kreativní. Jen je třeba přijít na to, JAK je zaujmout. A nám se to povedlo.“, říká Radka Vanková, PR manažerka OVAK.

Krátké seznámení se s projektem - V problematice ekologie a šetrného přístupu k životnímu prostředí usiluje OVAK o osvětu již mezi dětmi a jejich prostřednictvím také rodiči. V souhrnu již 21 let pořádá ekologické soutěžní klání, nazvané Hledej pramen vody, ve kterém interaktivní formou pomáhá utvářet EKO pohled dětí základních škol. Žáci se v něm doví informace o vodě v přírodě a učí se větší všímavosti, která umožňuje tento cenný přírodní zdroj chránit. S novým školním rokem 2022/2023 bude na webu soutěže, již brzy, otevřena nová registrace! Sledujte nás! www.hledejpramenvody.cz