OVAK má prvního autorizovaného měřiče odpadních vod v MSK

12/2022 - Zaměstnanec společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pan Jiří Krakovský získal v tomto roce certifikaci odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku. Následně pak ČMI vydal společnosti OVAK osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření.

7. 6. 2022 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělil rozhodnutím SPR/029/3000/22-2 společnosti OVAK autorizaci a od tohoto data může oficiálně vykonávat činnost úředního měření průtoků vody v profilech s volnou hladinou. Obdržením této autorizace se tak OVAK zařadil mezi několik málo subjektů v ČR s právem výkonu úředního měření průtoků a stal se vůbec prvním autorizovaným subjektem v Moravskoslezském kraji, který může tuto činnost vykonávat.

Autorizované měření průtoků odpadních vod se v praxi provádí z různých důvodů. Mezi nejčastější patří monitoring na stokové síti, měření průtoků pro výpočet poplatků, v závazkových vztazích apod.

Certifikaci zaměstnance zajistil Český metrologický institut (ČMI) a jejímu vydání předcházely zkoušky v teoretické část na ČMI v Brně a praktická části v laboratořích na VUT v Brně před odbornou komisí. Služba úředního měření průtoku bude oficiálně nabízena od 1. 1. 2023 prostřednictvím obchodního oddělení společnosti OVAK.