OVAK Newsletter 01/2019

Držíme slovo, instalujeme dálkové odečty vodoměrů

Dálkové odečty vodoměrů aneb Co přináší chytré měření?

Chytré měření přináší zákazníkům přístup k aktuálním i historickým datům o spotřebě vody a dřívější odhalení skrytých úniků za vodoměrem na vnitřních rozvodech vody. Díky této službě získává odběratel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) jednoduchou kontrolu nad svou spotřebou vody prostřednictvím internetu, a to i v době, kdy není doma. Formou UPOZORNĚNÍ si navíc může nechat zasílat informace o nestandardní spotřebě vody na svou e-mailovou adresu, což mu umožní, v případě vzniklé poruchy, minimalizovat škody.

Jak funguje CHYTRÉ MĚŘENÍ?

Z vysílačů umístěných na vodoměrech jsou data za pomocí radiového signálu automaticky přenášena a zaznamenávána do informačního systému, jehož prostřednictvím je zákazníkovi spotřeba prezentována v podobě datových i grafických přehledů.

Kteří zákazníci mohou využívat CHYTRÉ MĚŘENÍ?

CHYTRÉ MĚŘENÍ mohou využívat zákazníci, kteří mají uzavřenou Smlouvu s naší společností a zřízen přístup na Zákaznický účet. V případě bytových domů jsou pro nás smluvními partnery bytová družstva, společenství vlastníků aj., a proto CHYTRÉ MĚŘENÍ nemohou využívat jednotliví obyvatelé bytových jednotek (bytů).

​​​​​​

Jak požádat o přístup k CHYTRÉMU MĚŘENÍ?

Zákazník o zřízení přístupu nemusí žádat. Přístup je zajištěn prostřednictvím Zákaznického účtu, kdy se využívají přihlašovací údaje k tomuto účtu. Po osazení vysílače na vodoměr je zákazníkovi do 14ti dnů na Zákaznickém účtu automaticky a bezplatně aktivován přístup prostřednictvím tlačítka „Chytrého měření“ na data o aktuální a historické spotřebě vody odběrného místa. Pokud zákazník nemá zřízen registrovaný přístup na Zákaznický účet, může si jej aktivovat zde.

Jak probíhá montáž chytrého vodoměru?

Podívejte se na reportážní video popisující snadnou montáž vysílače na vodoměr.

Přihlaste se do zákaznického účtu!

Uvažujete o dálkovém odečtu vody? Potřebujete změnit výši záloh? Nebo nahlásit stav na vodoměru? Přihlaste se do zákaznického účtu!

Chcete stavět dům a on-line zjistit, kde se napojit na vodu a kanalizaci?

Od července 2019 OVAK spustil novou webovou aplikaci pro automatické podání a vyřízení žádosti o vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku a provozování společnosti.

Co to znamená?

Automatem vydané vyjádření slouží jako informace o zájmovém území a vstupní podklad pro zahájení projektových prací.

Využitím této elektronické aplikace výrazně zkrátíte čas pro vyhotovení Vašeho vyjádření. Emailem a poštou podané žádosti s následným poštovním doručením vyjádření budou i nadále vyřizovány v zákonné lhůtě do 30 dní. Podání žádosti je velice jednoduché. Do aplikace žadatel vstupuje přímo z domovské webové stránky společnosti OVAK, vyplní jednoduchý identifikační formulář, v mapovém okně vyznačí zájmové území (polygon) a žádost odešle. Aplikace na základě uvedené emailové adresy zákazníka automaticky vygeneruje zprávu s odkazem pro stažení vyjádření ve formátu .pdf – vyjádření bude na tomto odkazu k dispozici po dobu 30-ti dnů. O vyjádření k napojení, umístění a povolení stavby a při dotčení sítí a zařízení OVAK je nutno nadále žádat dosavadním způsobem, tj. poštou či osobně prostřednictvím podatelny s doložením tištěné projektové dokumentace.

Pijeme vodu z kohoutku. Kvalita a cena vody na Ostravsku je jedna z nejlepších v ČR

Ostravané nemusí mít obavy o kvalitu pitné vody, která má trvale vysokou úroveň splňující veškeré zákonné normy. Pitná voda je prostřednictvím akreditovaných Hydroanalytických laboratoří společnosti OVAK kontrolována na úpravně i na všech čerpacích stanicích, na důležitých strategických místech jako jsou vodojemy, i na místech, kde OVAK vodu přebírá, a to s četností minimálně jedenkrát až dvakrát měsíčně. Voda je také sledována přímo u spotřebitele, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných, v počtu vzorků téměř 3 000 ročně. Součástí péče o kvalitu vody je údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů. Tyto činnosti jsou zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou a jen od začátku tohoto roku bylo odebráno přes 150 kontrolních vzorků.

Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy je 60-65 % dodávek vod povrchových z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pokrývá 35–40 %. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. m3 vody. Akreditované Hydroanalytické laboratoře OVAK, které kontrolují vzorky vody, zaměstnávají špičkové odborníky s více než 20ti letou praxí. Tito odborníci zpracovávají denně vzorky z vodovodní i kanalizační sítě, z různých částí technologie úpravy pitné vody a technologie čištění vod odpadních. Vzorky z vodovodní sítě jsou odebírány každý týden podle plánu vzorkování, který sestavuje technolog vodovodní sítě. „Ročně se v laboratořích zpracuje přes 2 900 vzorků odebraných na vodovodní síti, což představuje přibližně 90 000 stanovení (chemických a mikrobiologických ukazatelů) za rok,“ sdělil Ing. Vojtěch Janoušek, generální ředitel společnosti OVAK. Na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti dohlíží Krajská hygienická stanice (KHS). Laboratoře mají povinnost pravidelně na KHS zasílat výsledky zkoušek vybraných odběrových míst. Výsledky všech vzorků odebraných na vodovodní síti z celého území Ostravy, musí splňovat limity pro pitnou vodu, stanovené vyhláškou 252/2004 Sb.

Potvrzením kvality a špičkového vybavení laboratoří OVAK je i informace o tom, že mimo pitnou vodu jsou schopny sledovat také kvalitu odpadních vod v mnoha předepsaných parametrech. Naše odběrové skupiny také průběžně spolupracují s konkrétními organizacemi, např. s policií s cílem stanovení podílu užívaných drog v daném městě nebo oblasti, včetně přepočtu na množství a osobu s možnosti detekovat přímá místa, kde k užívání takových látek dochází.
Velmi důležitým prvkem v kvalitě vody pro Ostravu je Úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi, která je největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy s historií od roku 1885. Obsahuje moderní vodárenské zařízení, které projde rekonstrukcí s realizací v roce 2023. „V rámci rekonstrukce bude instalována dosud v Ostravě nepoužitá technologie úpravy surové vody, tzv. GAU technologie. K filtraci vody bude docházet přes granulované aktivní uhlí a takto upravená voda bude mít lepší vlastnosti. Celkové investiční náklady na rekonstrukci úpravny jsou odhadovány na cca 500 milionů korun,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
Poslední nezávislé testy kohoutkové vody v České republice znovu potvrdily, že voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak i limity pro tzv. kojeneckou vodu. Voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalitnější v ČR.

Vyhlašujeme další ročník ekologického projektu pro základní školy HLEDEJ PRAMEN VODY 2019/2020 - výzva školám

U příležitosti Světového dne vody 2020 připravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ekologický projekt HLEDEJ PRAMEN VODY.

Vzdělávací projekt HLEDEJ PRAMEN VODY je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. „Hledej pramen vody je tradiční projekt naší společnosti, který se neustále rozšiřuje a láká každoročně více škol. Zábavnou formou s motivací soutěže chceme nejmladší generaci říct, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat a chránit její zdroje,“ řekla manažerka projektu Radka Vanková.

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu HLEDEJ PRAMEN VODY 2020 budou oceněny dárkovými poukazy v hodnotách 15.000 Kč, 10.000 Kč a 10.000 Kč. Následně každý jednotlivec z vítězného týmu získá atraktivní věcnou cenu.

Dále OVAK vyhodnotí nejlepší tým za teoretickou část pohárem HLEDEJ PRAMEN VODY VODOEinstein. Za nej aktivity na FB společnost předá zástupci školy daného týmu pohár HLEDEJ PRAMEN VODY e-Chytré hlavičky.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody (22. 3.). Každá úspěšně zaregistrovaná třída od nás obdrží začátkem března 2020 celkem 4 soutěžní úkoly související s tématem „voda“. Jejich úspěšné, skupinové školní či domácí, vyřešení je vstupenkou do velkého finále.

Podívejte se na video z velkého finále.

Už nyní společnost OVAK oznamuje, že druhá část se uskuteční 29. 5. 2020, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu.

Výzva platí pro ostravské základní školy – připojte se do EKOprojektu, kterým chceme říci, jak důležitý význam má pro člověka voda a jak je o ní potřeba pečovat a starat se o ni.

Třídní učitelé mohou své týmy registrovat již nyní na www.hledejpramenvody.cz.

Letošní hlavní výhra soutěže, finanční částka v hodnotě 15.000 Kč včetně hodnotných dárkových předmětů, putovala do Vratimova. První reakce třídní učitelky Mgr. Aleny Kabátové: „Máme z toho úžasný pocit. Byl to čtvrtrok perný nejen pro děti, ale i pro mne, skutečně jsme tomu dali maximum a vyplatilo se to, navíc děti získaly mnoho užitečných znalostí pro život“.

Organizátorem soutěže je společnost OVAK, partnerem projektu HLEDEJ PRAMEN VODY je statutární město Ostrava.

Videoportál OVAK aneb Jak se vyhledávají poruchy na síti

Reportáže a videa OVAK. Podívejte se na krátké videominuty OVAK zaměřené na vyhledávání poruch na vodovodní a kanalizační síti. Stručně a jasně "Profesionálně s ohledem na přírodu".