Modro-zelené aktivity OVAK

04/2023 - Světový den vody a Den Země jsou připomínkou důležitosti vody pro celou naši planetu a propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Dostatek kvalitní vody a zdravého životního prostředí jsou nezbytnými prvky pro bezproblémovou existenci lidstva. OVAK umožnil obyvatelům Ostravy nahlédnout do péče o vodu a životní prostředí prostřednictvím Dne otevřených dveří. Na návštěvníky čekaly ukázky vodárenských a kanalizačních technologií, moderní techniky i množství zajímavých informací o vodě.

Heslo společnosti OVAK „Žijeme vodou, žijeme Ostravou“ ukazuje na dlouholetý pozitivní přístup společnosti k partnerství a spolupráci s městem Ostravou a jeho obyvateli. Město je živý organismus a bez kvalitní vody i spolehlivé kanalizace není plně funkční. Společnost proto vnímá vodu jako cennou komoditu a investuje do moderních technologií, které napomáhají snižovat ztráty pitné vody na Ostravsku na úroveň vyspělých evropských měst.

V oblasti životního prostředí podporuje OVAK realizaci tzv. modrozelených aktivit ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku. V rámci projektu „Oživení areálu Ústřední čistírny odpadních vod“ byly, na základě projektu studentů environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava, zvoleny původní druhy keřů a v lednu 2023 provedena i jejich výsadba, kterou zajistily Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  V jarních měsících byly pak v areálu ÚČOV vysazeny také stromy, a to jak druhy původní, tak i staré odrůdy ovocných dřevin (jabloně, hrušně, slivoně, třešně a moruše). Až všechny dřeviny vyrostou, vzniknou kolem místních cest stromořadí, která během slunečných letních měsíců vytvoří lokální stinná a chladná místa a omezí tak přehřívaní venkovního pracovního prostředí. Areál ÚČOV tak zvýší svou ekologickou i kulturní hodnotu a bude lépe připraven na předpokládané klimatické změny. Na již vzrostlé stromy OVAK v únoru vyvěsil vlastnoručně vyrobené ptačí budky typu sýkorník a poštolník. První návštěvníci se již zahnízdili. Podívejte se!

Říká se, že lépe je jednou vidět, než 100x slyšet, a proto připravil OVAK na 22.4. 2023 Den otevřených dveří ve svých hlavních areálech. Návštěvníci viděli místa, kam se běžně nepodívají, ale i práci odborníků ve vodárenství a moderní techniku, kterou využívají. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, co to znamená pečovat o vodu a její čištění.

Návštěvníci expozice „Historie ostravského vodárenství - BABYLON“ viděli v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou.

V rámci prohlídky Ústřední čistírny odpadních vod OVAK poodkryl návštěvníkům moderní technologický proces čištění odpadních vod a práci operátora velínu ÚČOV. OVAK seznámil veřejnost s tím, jak pracuje nejmodernější velký kombinovaný kanalizační vůz s recyklací čistící vody, rok výroby 2020, první svého typu v ČR. Byl také představen princip čištění kanalizace za pomocí tlakové trysky na čistícím trenažéru. V akci bylo rovněž kamerové vozidlo s vozíkovou kamerou, veřejnost tak mohla nahlédnout do potrubí v reálném provozu. Byl viděn sestup pracovníka OVAK do kanalizace skrze šachtici v plné výbavě za účelem revize nebo oprav. Otevřeno měla také Hydroanalytická laboratoř společnosti OVAK.