Jarní plošná deratizace kanalizační sítě

03/2023 - OVAK je provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v celkové délce 933 kilometrů, o kterou se systematicky stará a obhospodařuje ji. OVAK od dubna do července opětovně zahájí jarní realizaci plošné deratizace na území Ostravy. Jarní etapa se zaměří především na oblasti Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Hor a Zábřehu. Průběžně bude prováděna pokládka nástrah do OVAK provozovaných kanalizačních šachtic. Celkový náklad na deratizaci v roce 2023 se blíží ke 1,1 milionu korun.

Vysoká životní úroveň lidské civilizace je doprovázena existencí velkého množství kolonií potkanů. Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou jejich bohatým zdrojem potravy, a tak může v městské aglomeraci dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1.  Aby se jejich počet v lokalitě města Ostrava snížil, realizuje OVAK každoročně tzv. plošnou nebo lokální deratizací stokové sítě města Ostravy, která v roce 2023 předpokládá pokládku přibližně bezmála 14 tisíc nástrah od dubna do konce listopadu.

Výběr lokalit, v rámci, kterých bude prováděna deratizace, vychází z dlouhodobého plánu deratizace a rovněž operativně reaguje na přijaté podněty občanů či institucí. Deratizace se provádí již dlouhodobě za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy, a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, protože potkan je přenašeč řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku. Zástupci dotčených městských obvodů, kde je plošná deratizace realizována, jsou vždy informování, tak aby mohli v součinnosti např. zajistit deratizaci veřejných prostranství či spravovaných nemovitostí. Současně bychom chtěli apelovat na občany, ale nevyhazovali potraviny na volnou plochu, zejména právě v okolí popelnic, a také nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení do kanalizace, které potkanům následně slouží jako chutná potrava. Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat.

Čím se deratizace provádí? Typů nástrah je několik a jak by se mohlo zdát, použité nástrahy nejsou klasifikovány jako jedy. Látky obsažené v nástrahách jsou antikoagulanty druhé generace, jejichž cílem je snižovat srážlivost krve a způsobit zástavu krevního oběhu. Pro bezpečnost ostatních zvířat je nástraha vkládána výhradně do nepřístupných podzemních objektů – kanalizačních šachtic, které jsou uzavřeny. Smrtelná dálka je cca 2,5 g a úhyn potkanů nastává po zhruba 3-7 dnech od konzumace. V rámci ochrany zvířat byly tyto látky testovány a doporučeny jako účinné, bezbolestné a nevyvolávající u potkanů obranný reflex. Využívány jsou nástrahy ve formě voskových bloků - kostek, popřípadě sáčků s granulemi, které potkanům chutnají, různých typů, které jsou obměňovány, tak aby si na ně potkani nezvykli a využívány jsou pak individuálně dle místních podmínek v jednotlivých šachticích. V případě, že by došlo k pozření nástrahy domácím mazlíčkem, je v důsledku postupné účinnosti záchrana vcelku jednoduchá – podávání vitamínu K.