Nemůžeš chodit, můžeš tančit!

OVAK podporují  taneční soubor Bílá holubice

Neziskový sektor představuje významný segment společnosti, který je zaměřen na aktivity především v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních služeb a kulturního vyžití. Bílá holubice nabízí kulturní vyžití a zároveň možnost smysluplné činnosti handicapovaným obyvatelům Ostravy a blízkého okolí. Neziskový sektor však  nemůže fungovat bez externích zdrojů – ať již měst, krajů nebo soukromých donorů. Je nám velkou ctí, že nás již tři roky podporuje významná ostravská společnost Ostravské vodárny a kanalizace. Vedoucí oddělení vztahů s veřejností, paní inženýrka Radka Vanková vysvětluje, proč se firma rozhodla podpořit právě Bílou holubici: „Velký význam spatřujeme v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy včetně dětí. Jsem ráda, že společnost OVAK může také pomoci lidem, kteří nemohou chodit, ale přesto mohou tančit. Pomáhat nacházet smysl života a zvyšovat sebevědomí lidem s fyzickým handicapem, to byl jeden z důvodů, proč právě pomoci Bílé holubici.“

„ Velmi si vážíme podpory partnerů a pokud se navíc jedná o místní společnost, které se naše činnost líbí a chce ji podporovat opakovaně, moc nás to těší,“ říká manažerka souboru, Ivana Martáková a dodává: „Pro nás je to zároveň zpětná vazba, která potvrzuje pozitivní vnímání naší práce ze strany podnikatelské i široké veřejnosti. “Společnost OVaK odporuje Bílou holubici od roku 2014 částkou 10.000 Kč. V loňském roce se společnost stala partnerem představení Cirkus, které je určeno pro školy i veřejnost. Představení je součástí repertoáru Divadla loutek Ostrava a v červnu tohoto roku se představí také pražské veřejnosti.  Představení Cirkus bylo nominováno na Cenu Mosty, kterou každoročně vyhlašuje Národní rada zdravotně postižených. Její předseda, Václav Krása vyzvedl úroveň souboru, když řekl: „Přeji Bílé holubici mnoho dalších vynikajících uměleckých počinů.“ Bílá holubice si odnesla diplom za vynikající práci ve prospěch handicapovaných. Toto ocenění je právem cenou i pro naše donory.

V současné době jsou členy Bílé holubice mladí tělesně handicapovaní lidé, kteří se věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku získávají handicapovaní tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké.

Motto sdružení: Nemůžeš chodit, můžeš tančit!