Energie ze slunce proměněná na pohyb vozidel OVAK

12.9.2022 -  Jednou z cest, jak dlouhodobě snížit náklady na provoz firem a současně i dopady jejich podnikání na životní prostředí, je využívání tzv. zelených energií a vozidel na alternativní pohon. Mimo vozidla na CNG, která jsou ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) dlouhodobě etablována, se nyní společnost zaměřuje více na elektrický pohon vozidel.

Společnost připravuje instalaci fotovoltaických panelů na svých objektech a v areálech. Tyto projekty jsou v souladu s dlouhodobou politikou společnosti zaměřenou na ekologickou dopravu, dnes zejména elektromobilitu. I když se donedávna o výhodách a nevýhodách elektromobilů často bouřlivě diskutovalo na laických a odborných fórech, dnes už nikdo nepochybuje o tom, že jejich využití zejména v rámci jednoho města dává největší smysl. Elektromobilita není pro OVAK nijak novou záležitostí. První elektromobil byl pořízen již v roce 2017, kdy se jednalo o jeden z prvních moderních elektromobilů typu Pick Up a byl dobíjen z běžné zásuvky s přívodem z rozvodné sítě.   Pokud bude ale navíc zdrojem získávání energie pro dobíjení solární přírodní energie vyráběná přímo na místě, pak lze jejich provoz považovat za skutečně vysoce ekologický, s významnou úsporou v provozních nákladech.
Společnost OVAK ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem, Centrem energetických a environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava provádí analýzy k instalaci fotovoltaických panelů a využití elektromobility na jednotlivých provozech a sídle společnosti. V návaznosti na tyto analýzy pak startují samostatné projekty.
Prvním je pilotní projekt fotovoltaických panelů a elektromobility na provoze kanalizační sítě v Ostravě-Třebovicích v koordinaci s potřebnou rekonstrukcí provozních garáží, s ukončením v první polovině roku 2023. Stavba bude zahájena již letos na podzim.
Samotná myšlenka projektů je relativně jednoduchá. Na volné ploše střech nových garáží se postaví panely, které budou přeměňovat energii ze světla na energii elektrickou a budou přímo, nebo z bateriového uložiště v garážích, dobíjet elektromobily.

To je optimální řetězec výroby a využití „zelené energie“, řekla Radka Vanková, vedoucí vztahů s veřejností.

Realizaci projektu předcházelo zpracování projektové dokumentace. Součástí stavby bude zajištění potřebné technologické připravenosti pro následnou instalaci až 75 kusů fotovoltaických panelů, o výkonu 33,75 kWp. V rámci realizace je počítáno i s bateriovým uložištěm o kapacitě 88,40 kWh. Provoz elektromobilů by tak měl být plně zajištěn z energie vyrobené uvedenou soustavou. Nově budované garáže budou osazeny nabíječkami a je počítáno s pořízením 4 elektromobilů. Stávající vozidla s pohonem CNG budou přesunuta na další provozy v rámci společnosti, kde budou dále využita.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje pro fotovoltaické systémy dotace, podal také OVAK žádost o dotaci na tento projekt. Jejím získáním by tak došlo ke snížení investice a zkrácení návratnosti vynaložených finančních prostředků.
Dalšími samostatnými projekty jsou pak v letošním roce zpracování projektových dokumentací pro výstavbu fotovoltaiky na střeše budovy sídla společnosti v centru Ostravy, bateriového uložiště a vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily. Dále se jedná o projekt na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Se zahájením realizací je u obou projektů počítáno v roce 2023, kdy se bude pokračovat s projekčními pracemi na dalších provozech.
S rozvojem fotovoltaiky a nabíjecích stanic je plánován postupný nákup elektromobilů, které nahradí vozidla se spalovacími motory, v souladu s dlouhodobým plánem jejich obměny.