Světový den vody s OVAKem

Město je živý organismus, bez kvalitní vody i spolehlivé kanalizace není město funkční, proto s majitelem infrastruktury, statutárním městem Ostrava, koordinujeme péči o infastrukturu s výhledem na budoucnost.

Podporujeme tzv. modrozelené aktivity ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme také desítky CSR projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury.  Už 22 let pomáháme mladé generaci pochopit, proč je voda nejcennější přírodní surovina, a to formou ekologické soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd ZŠ.

 

MÁME NA ČEM STAVĚT

Historie moderního vodárenství v Ostravě má více než 120 let a její fragmenty lze zhlédnout v mini muzeu Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves.  Ve vodárenské expozici v srdci Ostravy se dostanete formou zajímavé exkurze do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie. Ale, nejde jen o historii, současné kvalitní parametry našich služeb pro občany města jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a znalostí zaměstnanců společnosti, osvědčených i moderních technologií podle posledních trendů.

U příležitosti Světového dne vody zveme všechny obyvatele Ostravy a okolí na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 20.4. v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves a areálu Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz.