OVAK Den otevřených dveří 20.4.2024

 

U příležitosti Světového dne vody zveme všechny obyvatele Ostravy a okolí na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v sobotu 20. dubna.  

Ukážeme vám nejen místa, kam se běžně nepodíváte, ale i práci našich odborníků a moderní techniku, kterou využívají. Uvidíte na vlastní oči, co to znamená pečovat o vodu a její čištění. 

Navštivte mini muzeum „Historie ostravského vodárenství - Babylon“, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves (ÚV NV), nebo areál Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz (ÚČOV).

Vstup je zdarma.

 

 

Na co se můžete těšit?

img

Mini muzeum „Historie ostravského vodárenství - Babylon“, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves.

Vodárenská expozice v srdci Ostravy vám nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie.  

Tematické uspořádání muzea:  

 • Odkyselovací stanice Babylon – jak vznikla a k čemu sloužila.
 • Zásobování Ostravy vodou – první vodovody na území města.
 • Úpravna vody Ostrava-Nová Ves – historie největší úpravny na území města.
 • Malé vodní zdroje na území města – ty současné i ty již zaniklé.
 • Mimořádně můžete zhlédnout krátké video z probíhající rekonstrukce sedimentačních nádrží.

Z bezpečnostních důvodů kapacita prohlídek mini muzea je výrazně omezena. Tato prohlídka není vhodná pro osoby pohybově hendikepované nebo osoby trpící závratí. Účastníci prohlídek procházejí provozními objekty se strmými schodišti. Prostor muzea není vytápěn, nezapomeňte na teplé oblečení.

Prohlídky mini muzea Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves, budou probíhat v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Kapacita prohlídky 9 osob.

Adresa minimuzea BABYLON: Úpravna vody Ostrava-Nová Ves, 28. října 311, 709 00 Ostrava-Nová Ves  

V případě, že jste se přihlásili a nebudete moci se prohlídky z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na níže uvedený kontakt. Můžete uvolnit místo dalšímu zájemci. Babylon: paní Alexandra Folwarczná – 597 475 604 (Po-Pá 7:00-15:00), e-mail: folwarczna.alexandra@ovak.cz

 

img

Na Ústřední čistírně odpadních vod:

 • poznáte moderní technologický proces čištění odpadních vod, práci operátora velínu ÚČOV,
 • seznámíte se s tím, jak pracuje moderní velký kombinovaný kanalizační vůz Aquastar 4 s recyklací čistící vody, rok výroby 2020, 
 • představíme vám princip čištění kanalizace za pomocí tlakové trysky na čistícím trenažéru včetně operativního osvětlení pracovního prostoru osvětlovacím balónem, zabezpečení práce na vozovkách majáky i tažnou výstražnou šipkou,
 • ukážeme vám různé typy inspekčních kamer pro revizi kanalizačního potrubí, včetně technologie smart brýlí RealWear pro fyzickou inspekci kanalizačních sběračů,
 • zažijete v akci kamerové vozidlo s vozíkovou kamerou, s jejichž pomocí nahlédnete do potrubí v reálném provozu,
 • uvidíte sestup pracovníka do kanalizace skrze šachtici v plné výbavě za účelem revize nebo oprav,
 • můžete nahlédnout pod pokličku chemických a mikrobiologických rozborů v našich Hydroanalytických laboratořích.

Prohlídky na Ústřední čistírně odpadních vod budou probíhat v 9:00, 11:00, 13:00 a v 15:00 hodin. Kapacita na prohlídku 30 osob.

Adresa Ústřední čistírna odpadních vod: Oderská 44/1106, 702 00 Ostrava-Přívoz  

V případě, že jste se přihlásili a nebudete moci se prohlídky z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na níže uvedený kontakt. Můžete uvolnit místo dalšímu zájemci.  ÚČOV: paní Lubica Šimečková – 597 475 811 (Po-Pá 7:00-15:00), e-mail: simeckova.lubica@ovak.cz

img

Základní pravidla pro účastníky exkurzí

Při přihlášení je nutné vybrat požadovaný čas a uvést vždy jméno a příjmení účastníka, kontaktní e-mail pro potvrzení rezervace a počet osob, které se spolu s přihlašovaným prohlídky zúčastní. Kapacita prohlídek je omezena. V případě příchodu do provozů bez předchozí elektronické rezervace nebude prohlídka umožněna.

K prohlídce je nutné dostavit se minimálně 15 minut před jejím začátkem. Provozy není možné navštívit s dětmi mladšími 7 let. Děti od 7 do 15 let se mohou prohlídky zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně odpovídá. Doba prohlídky se odhaduje na cca 90 až 110 min., v případě prohlídky Ústřední čistírny odpadních vod cca 120 min. V rámci areálů není zajištěn bezbariérový přístup, vyžadujeme pevnou uzavřenou obuv (sandály či obuv na vysokých podpatcích jsou nevhodné). Domácí mazlíčky, prosíme, nechejte doma. V případě nepříznivého počasí si vezměte deštník či pláštěnku, podstatná část prohlídky probíhá venku. V areálech je striktně zakázáno kouření.

Na ÚČOV je možnost dopravy autobusem linky č. 33 a zastávka je cca 200 m od areálu, nebo tramvají č. 11 na konečnou zastávku Hlučínská a jít pěšky cca 2 km po Slovenské ulici. Autobusová doprava není o víkendu příliš častá, doporučujeme proto na ÚČOV přijet vlastním dopravním prostředkem. Parkování bude zajištěno na parkovištích před areály obou provozů. Dbejte prosím na vyznačený způsob parkování vozidel.

Návštěvníci souhlasí s případným pořízením dokumentárních fotografií z průběhu akce.

 

img

Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na prohlídky prostřednictvím online rezervačního systému. Bez předchozí elektronické rezervace nebude prohlídka umožněna.
Přihlášením, potvrzuji souhlas se základními pravidly exkurzí. 

 

Formulář rezervace prohlídky

Volná místa:
* - povinné položky